Leserinnlegg: Får Volkswagen æren/skylda for å redde EU?

EU er svake økonomisk og klarte så vidt å komme seg unna kollaps på Hellaskrisen. Det er store forskjeller internt i EU, og land som Tyskland med avanserte velferdsgoder opplever press på disse godene. Samtidig har man indre faktorer som Hellaskrisen hvor man har problemer med å samle seg om…

EU er svake økonomisk og klarte så vidt å komme seg unna kollaps på Hellaskrisen. Det er store forskjeller internt i EU, og land som Tyskland med avanserte velferdsgoder opplever press på disse godene. Samtidig har man indre faktorer som Hellaskrisen hvor man har problemer med å samle seg om løsninger til titalls milliarder euro.

Så går noen uker og vi har plutselig et byks i migrasjon. Det er dramatiske tall – for Tyskland alene var det beregnet en årsankomst på 200.000 som ble oppjustert til 800.000 i september, så 1,5 millioner i oktober.

graf2

Jeg tror byksene i tallene kommer sent, men kan ikke verifisere dette da Eurostat ligger langt etter i rapportering til oss vanlige innbyggere, men dersom man skal tro på tallene kan man forutsette månedsankomster til Tyskland alene på 400.000. Det betyr at Tyskland alene må budsjettere for 4,8 millioner migranter i 2016 om ikke ankomstraten endres. Det vil si at for 2016 alene må Tyskland belage seg på å ta inn 5,8% av hele sin befolkning, og det før familiegjenforening, og brorparten av disse er unge muslimske menn. Disse størrelser er så enorme at man knapt kan forstå dem. Dersom det for 2016 kom 1 migrant per 17 nordmann til Norge før familigjenforening, ville du synes det var mye (det er det som skjer nå i Tyskland)? Hva om økningen er enda større enn vi har blitt fortalt? (Til sammenligning har Sverige en svimlende årsrate på ca. en migrant per 14 innbyggere)

Volkswagen og Hellas hadde i 2014 en omsetning i samme størrelsesorden. Dette var riktignok før den siste (sic!) kollapsen til Hellas, og i motsetning til Hellas og andre bilprodusenter hadde Volkswagen et sunt overskudd i 2014 på 6%. Det er ikke vanskelig å ha høyere verdiskapning enn Hellas, men det setter ting i perspektiv at Volkswagen for 2015 muligens kunne hatt større omsetning enn Hellas.

Volkswagen AG aksjen har falt fra en toppnotering i sommer på ca 250 til ca 100. Det store droppet som sammenfalt med offentliggjøring av Dieselgate var fra ca 170. Den tyske børsen har falt ca 10% bare på Dieselgate. Volkswagen AG eies av både private og offentlige institusjoner. Land Niedersachsen (Lower state of Saxony) eier 12% og har således et papirtap på 15 milliarder euro – det begynner å nærme seg 10% av omsetningen til delstaten bare på aksjeverdien alene. På toppen av dette kan de påregne bortfall av utbytte på aksjen (4,5 euro per aksje i 2014), og store økninger i sosiale kostnader ut i fra en forventning om oppsigelser i Volkswagen og underleverandører. Du har også tapt tusenlapper på Dieselgate gjennom Statens Pensjonsfond Utland som indikerer papirtap på ca 14 milliarder kroner.

Jeg tror ikke nordmenn forstår potensialet i Volkswagen sine potensielle forpliktelser i kjølvannet av «Dieselgate». USA er et relativt lite marked med 500’ av de 10 millioner bilene det her snakkes om. Volkswagen er eksponert for ca $19 milliarder i bøter til det amerikanske miljøverndepartementet alene. (De av oss som har bodd i USA kan si det litt flåsete – du kødder ikke med The Federal Government sine institusjoner som EPA, IRS immigrasjon el.l.) Viderer tilkommer markedstap, omdømmetap, og ikke minst rettslige oppgjør på alt fra misfornøyde eiere som risikerer at bilene blir avskiltet til villedende reklame. I tillegg har amerikanere mafialover som slår inn etter kun 3 tilfeller som gjør at skadelidende kan kreve tredobbel erstatning, og her har Volkswagen innrømmet skyld – det er bare å påregne markedstap for konkurrentene! I Kina dør 4000 mennesker per dag på grunn av luftforurensning sies det. Nå vet jeg ikke om det er noen «Dieselgate» i Kina, men det illustrerer at i noen jurisdiksjoner risikerer Volkswagen også sivile søksmål på indirekte skade (dødfall pga luftforurensing) med erstatningsordninger som tidligere har vist seg å være meget generøse. Uansett sitter Volkswagen i rettsaker verden over i 10 år framover, og bare dette vil kunne suge økonomien og energien ut av et selskap som trenger å innovere hele tiden for å overleve i et knallhardt marked. BP kom ut for noe av det samme ifmb Deepwater Horizon, men i motsetning til BP har ikke Volkswagen diverse oljerettigheter de kan selge i et godt marked hvor resultatet av produksjonen er en vare som kan omsettest uten et godt rykte. Verdien av Volkswagen er som «going concern» dvs de er helt avhengig av sitt omdømme for å kunne selge sine varer med profitt. Noen mener at all Tysk eksport får seg et vesentlig omdømmetap. «Made in Germany» kan miste sin «(Mercedes)stjerne»

Volkswagen Group har 583.000 ansatte (i tillegg til et utall underleverandører deriblant Kongsberg Automotive) og det er like sannsynlig at Volkswagen blir slått konkurs og solgt som at de klarer å overleve, mener jeg (Nå er det ikke bare jeg som mener det, økonomer har begynt å snakke om det samme). Det var ille nok for den Søta Bror med SAAB og Volvo, men den Tyske folkeskjela vil ha problemer med å takle Volkswagen, Audi og Porsche på kinesiske hender. Noe slikt vil vel kunne felle enhver tysk regjering alene så det vil neppe skje. Skattebetalerne må nok belage seg på å plukke opp regningen fordi Volkswagen er «too big to fail».

De europeiske velferdsstatene risikerer å kollapse uten at politikerene makter å gjøre nødvendige tiltak for å sikre økonomiske og sosiale verdier som er bygget opp gjennom generasjoner. Høstens eksponsielle vekst i migrasjon setter dette på spissen. Volkswagen kan være redningen for Europa (og Merkel) da Tyskland nå kan bli tvunget til navlebeskuelse. Merkel krever at alle andre skal holde sine budsjetter, sine egne vil hun ikke klare å holde på immigrasjon alene – så kommer Volkswagen på toppen. Selv om disse tapene i hovedsak ikke vil realiseres i 2015 må de komme og de vil sammenfalle med andre økonomiske problemer Merkel ikke vil kunne levere på. Alle monner drar, og liten (Volkswagen) tue kan velte stort lass.

Så kommer det sikkerhetspolitiske aspektet som også er flettet inn med handel. Alle som ønsker et svakt Europa må kose seg nå. Putin, Erdogan og Kina kan bruke sine departementer til å skaffe seg forhandlingskort mot EU, og Volkswagen er et slikt forhandlingskort som svekker Tysklands og dermed EU sin vilje og evne til å gjøre det som er utenrikspolitisk moralsk riktig.

Blir det Volkswagen AG som får æren/skylda for å redde EU og dermed Merkel?

Innsender ønsker å være anonym, men redaksjonen er kjent med vedkommendes rette identitet.