arnulf øverland

Arnulf Øverland om "Den første menneskeretten, ytringsfriheten.