Tysklands direkte asylutgifter kan komme opp i 92 milliarder kroner

Tyske myndigheter anslår at landet vil motta så mange som 800.000 asylsøkere i løpet av 2015. Det er 1 prosent av landets befolkning og de direkte utgiftene for et år kan komme opp i 92 milliarder kroner. Samtidig stanser FNs matevareprogram hjelpen til 230.000 flyktninger i Jordan på grunn av pengemangel. Kommer det ikke inn mer penger må FN stanse hjelpen til ytterligere 270.000. For å ivareta nødhjelpsbehovet til syriske og andre flyktninger i 2015 trenger FN til sammen 61 milliarder kroner. Så langt i år har under halvparten av de nødvendige midlene kommet inn.

Tyske myndigheter anslår at landet vil motta så mange som 800.000 asylsøkere i løpet av 2015, hvilket utgjør nesten 1 prosent av Tysklands samlede befolkning. Bare lørdag var det ventet at 10.000 migranter og flyktninger vil ankomme fra Ungarn.

Avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) har regnet på de direkte kostnadene i forbindelse med behandlingen av asylsøknader og mener de vil komme opp i 10 milliarder euro – 92 milliarder NOK – for et år.

Mens tusindvis af migranter strømmer ind over de tyske grænser, er der embedsmænd i den tyske hovedstad, Berlin, der sidder med deres regnemaskiner og regner på den økonomiske side af krisen.

Og det bliver ikke billigt for de tyske skatteydere.

Avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung skriver, at prisen for de mange asylansøgere, som Tyskland huser, kan gå hen og blive 10 milliarder euro i år.

FAZ har tatt utgangspunkt i at den tyske regjeringen hadde avsatt 5.6 milliarder euro til det antallet landet opprinnelig ventet (450.000). Ifølge regjeringens anslag koster det mellom 12.000 og 13.000 euro – 110/120.000 NOK – for staten å ta seg av en asylsøker mens søknaden behandles. Beløpet dekker losji, måltider, legebehandling og 143 euro (ca. 1300 NOK)  i månedlige lommepenger.

Søndag aften mødes Merkels regering for at drøfte, hvordan byrden skal fordeles mellem forbundsstaten og delstaterne. En aftale om det spørgsmål skal være klar den 24. september.

Bølgen af migranter til Tyskland ser ud til at fortsætte. Lørdag venter politiet, at der kommer 10.000 migranter til München, hvor de vil søge asyl.

Samtidig har FNs matvareprogram måtte stanse nødhjelpen til nærmere 230.000 mennesker i flyktningeleire i Jordan på grunn av pengemangel. Ifølge FN koster det 210 millioner NOK i uken å skaffe de millionene syrere som er på flukt i nabolandene de aller mest nødvendige matvarer. Dersom det ikke kommer inn mer penger, må FNs matvareprogram også stanse arbeidet i Libanon hvor opptil 270.000 mennesker er avhengige av hjelp.

Flyktningleir

Under halvparten av de nødvendige midlene er så langt kommet inn:

»Vi håber, at alle landes regeringer hører vores appeller og støtter os, så vi kan fortsætte med den basale indsats, nemlig at folk har adgang til mad«.

Under halvdelen af behovet er dækket

Samme opråb kommer fra Anders Ladekarl, generalsekretær i Dansk Røde Kors.

»Vi har behov for Marshall-hjælp i den størrelsesorden. Vi snakker programmer, der ligner det, man har hjulpet Grækenland med, for at det virkelig for alvor skal batte noget. Knap halvdelen af alt det, der er behov for af bare humanitær overlevelsesbistand, er ikke finansieret. Det kan Danmark ikke løse alene. Det handler om, at alle i verden snakker om nærområde, men ingen har for alvor taget konsekvensen af det,« siger han.

FN anslår at det i 2015 vil være behov for 24 milliarder kroner til nødhjelp i Syria, hvorav bare en tredjedel av beløpet hittil har kommet inn.

I tillegg kommer nærområdene Tyrkia, Egypt, Irak, Libanon og Jordan hvor mer enn fire millioner syrere har søkt tilflukt. Nødhjelp for 2015 her er anslått av FN til å beløpe seg til 37 milliarder kroner, men så langt i år er det bare kommet inn 40 prosent av det nødvendige beløpet.

Jyllands-Posten: Migranter koster Tyskland milliarder af euro