Sverige: 6400 asylsøkere på 14 dager

Det svenske Migrationsverket melder at cirka 6400 asylsøkere har ankommet landet på 14 dager, og hever nå beredskapen for å ta imot 4000 asylsøkere i uken.

Det svenske Migrationsverket melder at cirka 6400 asylsøkere har ankommet landet på 14 dager, og hever nå beredskapen for å ta imot 4000 asylsøkere i uken.

Vanligvis ankommer det mellom 120 og 150 asylsøkere i døgnet i Malmö.

En central aspekt för att ha god beredskap för fler asylsökande är att snabbt få fram fler boendeplatser. Migrationsverket tar nu höjd för att kunna ta emot ansökningar från, och ordna boende åt, så många som 4 000 asylsökande per vecka. De senaste två veckorna har cirka 3 200 personer per vecka sökt asyl i Sverige.

Tolle Furegård menar att Migrationsverket i dag är mycket bättre rustat för uppgiften jämför med för tre-fyra år sedan.

– Vi har varit med om svårare situationer förr, och vi klarade det trots att vi inte hade samma goda organisation som idag, säger Tolle Furegård.

Migrationsverket: Fortsatt hög beredskap för fler asylsökande