Asylsøkere på flukt fra Danmark til Sverige september 2015.