NRK – venstresidens lisensfinansierte ekkokammer?

En ny undersøkelse viser at venstreorienterte velger NRK, mens høyreorienterte velger TV2.

220px-NRK_marienlystEn ny undersøkelse viser en klar tendens til polarisering av folks medievalg etter politiske skillelinjer.

Den økende polariseringen av mediene kan bli et demokratisk problem, mener forskerne Rune Karlsen og professor i samfunnsvitenskap ved NTNU Toril Aalberg.

Undersøkelsen viser at venstreorienterte velger NRK, mens høyreorienterte velger TV2:

– Vi ser en klar tendens til polarisering av folks medievalg etter politiske skillelinjer. Det er mange seere som har en oppfatning av at TV 2 representerer høyresiden i norsk politikk og NRK venstresiden. De velger kanal deretter, sier Aalberg, som er professor i samfunnsvitenskap ved NTNU, til Klassekampen.

Ekkokammer-effekt

Forskernes frykt er at folk i større grad vil velge bort medier som ikke bekrefter egne politiske holdninger.

– Faren er at vi får en ekkokammer-effekt, i stedet for at vi søker opp kilder hvor våre egne meninger kan bli konfrontert av andres perspektiver. En slik utvikling vil være uheldig for demokratiet, sier Aalberg.

Dagens Næringsliv: NRK trekker røde velgere, blå velgere ser på TV 2