Mon tro hvem som skapte berøringsangsten?

Det radikale venstres bekjeftigelses- og integrasjonsordfører i København, Anna Mee Allerslev, vil gjøre opp med berøringsangsten i forhold til det såkalte foreldrepålegget og går inn for å benytte det overfor foreldre som ikke samarbeider med København kommune i forbindelse med deres barns radikalisering. – Når foreldre motarbeider kommunen og fastholder…

Det radikale venstres bekjeftigelses- og integrasjonsordfører i København, Anna Mee Allerslev, vil gjøre opp med berøringsangsten i forhold til det såkalte foreldrepålegget og går inn for å benytte det overfor foreldre som ikke samarbeider med København kommune i forbindelse med deres barns radikalisering.

– Når foreldre motarbeider kommunen og fastholder barn i et radikalisert verdensbilde, skal de merke konsekvensene, sier Allerslev til BT.

Foreldrepålegget innebærer at foreldre kan bli trukket offentlig barnetrygd dersom de ikke samarbeider med kommunen(ene).

»Langt de fleste mennesker reagerer på økonomi, og pålægget får først konsekvenser, når man ikke samarbejder. Det er min opfattelse, at forældrepålægget kan sparke døren ind til de her familier,« siger hun.

Den borgerlige fløyen i København støtter Allerslevs forslag, mens noe som åpenbart lever opp til det smukke navn «Sosialrådgiverforeningen» mener at hun er på tur.

I følge Jyllands-Posten har både København og Aarhus erfaringer med foreldre som radikaliserte sine barn og ikke ønsket å samarbeide med kommunen. Ved et tilfelle ble pålegget brukt av København kommune overfor en radikalisert familie, som fikk barnetrygden beskåret og derfor forlot Danmark. I Aarhus førte en lignende sak til at en 15 år gammel gutt ble tvangsfjernet fra hjemmet.

Foreldrepålegget blir imidlertid sjelden brukt fordi det er omstridt. Det skyldes at det anses som illegitimt, forklarer den radikale Allerslev.

Skal tro hvem det er som anser pålegget som illegitimt og derfor har gjort det omstridt i utgangspunktet?

Vel, i 2013 tok sosial- og integreringsminister i den avgåtte sosialdemokratiske regjeringen Karen Hækkerup til orde for at foreldrepålegget burde brukes av flere kommuner, eksempelvis overfor innvandrerforeldre som ikke sendte barna sine på skole.

Allerslev gikk til felts mot forslaget som hun kalte «høyreorientert populisme» og en «brutal økonomisk pisk». Resten av det radikale venstre nølte da heller ikke med å uttrykke sin skepsis.

Og Hækkerup er tross alt medlem av partiet Socialdemokraterne. Har vi engang lyst til å tenke på hva Allerslev og Det radikale venstre ville kalt forslaget dersom det hadde kommet fra en minister fra Dansk Folkeparti?

Men det som var høyreorientert populisme i 2013, er altså blitt venstreorientert nytenking to år etter.

Verden går utvilsomt fremover!