Fritt Ords honnørpris til Flemming Rose og Vebjørn Selbekk

Organisasjonen Fritt Ord tildeler årets Honnørpris til avisredaktørene Flemming Rose i Jyllands-Posten og Vebjørn Selbekk i Dagen for "deres prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid". Det var sannelig på tide!

Organisasjonen Fritt Ord tildeler årets Honnørpris til avisredaktørene Flemming Rose i Jyllands-Posten og Vebjørn Selbekk i Dagen for «deres prinsippfaste forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid»:

Flemming Rose og Vebjørn Selbekk er blitt selve symbolene på karikaturstriden. FrittordGjennom kontinuerlig og modig deltakelse i offentligheten har de fremmet forståelsen av ytringsfriheten som den mest fundamentale menneskerettighet, og grunnlaget for andre friheter.

De har begge betalt en meget høy personlig pris for sin innsats og har fått sitt liv forandret. Der mange andre har sviktet, har Rose og Selbekk utvist stort mot i kampen for liberale prinsipper.

Fritt Ords styre har derfor besluttet å tildele Rose og Selbekk Fritt Ords Honnør i anledning tiårsdagen for starten på karikaturstriden.

Fritt Ords Honnørpris deles ut for «verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak».

Vi gratulerer!