Kan vi snart begynne å snakke om umiddelbar overføring til lukkede mottak for utviste?

Bare noen få timer før dobbeltdrapet på Carolin Herlin og sønnen Emil hadde den hovedmistenkte vært på møte med Migrationsverket i Västerås og fått beskjed om at han skulle utvises til Italia med umiddelbar virkning. Saken har dermed sterke likhetstrekk med trippeldrapet på Valdresekspressen i 2013.

Den hovedmistenkte asylsøkeren i dobbeltdrapet på Carolin Herlin (55) og sønnen Emil Herlin (28) på IKEA i Västerås var besluttet utvist fra Sverige med umiddelbar virkning. Bare noen få timer før drapene hadde 35-åringen vært på møte med Migrationsverket i Västerås og fått beskjed om at han skulle utvises til Italia – hvor han har oppholdstillatelse.

Saken har dermed sterke likhetstrekk med trippeldrapet på Valdresekspressen i november 2013, da en 31 år gammel asylsøker fra Sør-Sudan tok livet av Margaret Molland Sanden (19), bussjåføren Arve Kvernhaug (55) og Brahim Khouya (53).

Den 31 år gamle asylsøkeren hadde fått endelig avslag og skulle uttransporteres fra Norge dagen etter trippeldrapet. Enda verre: ifølge politiets rapport skulle han vært pågrepet og satt på et fly til Oslo tre dager før drapene, men uttransporten ble utsatt to ganger.

Det kostet tre mennesker livet. Nå ligger en mor og en sønn døde i Sverige.

Er det for mye forlangt at et lands myndigheter tar ansvar for asylpolitikken de selv fører?

Aftonbladet: 35-åringen skulle avvisas från Sverige