Islam

Masterplanen et hakk nærmere oss?

PST sier Den islamske statens tilhengere befinner seg over hele landet vårt. På asylmottak på tettstedet Rognan, skal det også befinne seg en representant for IS nå. Dette leder tankene til 7-trinns ”Masterplanen”, utarbeidet av al-Qaida, og som det ser ut til at IS bruker som militær oppskrift. Vi kan nå befinne oss på trinn 6: Grunnlaget er der for total konfrontasjon fra IS' side.

Artikkelen Masterplanen publiserte vi i november i fjor. Den bør leses i dag ut fra alt som har skjedd siste halvåret knyttet til Den islamske staten og utviklingen i Norge og Europa, sist med nyheten fra Die Welt om asylmottaket i Rognan i Nordland:

Den jordanske journalisten Fouad Hussein klarte å få de mest ettersøkte terroristene til å åpne seg for ham. Dette fikk Hussein til å skissere al-Qaidas strategi for perioden 2000 – 2020, som han delte inn i en syvtrinnsplan. Det bemerkelsesverdige er at planen vitner om at IS kan ha nådd femte/sjette trinnet: det totale kaos, erklæringen av et kalifat, og der den islamske hæren egger til krig mot ikke-troende.

jihad.2

 Å egge til krig mot de vantro, så vi nylig et eksempel på. Over 1 000 franske borgere har vervet seg til jihad for Den islamske staten. Nå oppfordrer de i en video muslimer i Frankrike til å gå til terrorangrep mot de ikke-troende på fransk jord.

Men la oss gå tilbake til jordaneren Fouad Hussein og hans analyse fra en bok i 2005 al-Zarqawi – al-Qaida’s Second Generation. Den arabiske boken er skrevet på bakgrunn av tett kontakt med al-Qaidatopper som nestlederen al-Zarqawi, også han fra Jordan. Da Hussein var satt som politisk fange, satt al-Zarqawi i samme fengsel for helt andre aktiviteter, terror. Hussein forbarmet seg over al-Zarqawis soningsforhold og hjalp ham ut av isolasjon på enecelle. Antakelig slik oppnådde Hussein tillit hos al-Qaidatoppen. Hussein fikk også andre al-Qaidatopper på kroken, og lyktes å få i gang en korrespondanse med nettverket. Det er denne korrespondansen sammen med fengselsoppholdet, som ligger til grunn for at Hussein kunne presentere den 20-årige masterplanen til terrorgruppen, syv trinn som jeg mener minner mistenkelig om utviklingen av Den islamske staten og hvor IS nå står.

Hva med troverdigheten til Hussein? En av hans mest sensasjonelle hovedkilder er Seid al-Adl, en egyptisk terrorist som var delaktig i terroren mot den amerikanske ambassaden i Dar es Salaam i 1998. For å bevise at han hadde denne kilden har han inkludert brev fra a-Adl i boken.

La oss se på de syv trinnene som masterplanen er delt inn i og som skal etablere et kalifat som Vesten ikke vil makte å nedkjempe:

Trinn 1

“Oppvåkningen.” Denne fasen er passé, og kan tidfestes til 9/11 i 2001 til Bagdads fall i 2003. Ideen bak 9/11 var å provosere USA til å erklære krig mot den islamske verden og slik ”vekke” muslimene. Strategene og hjernene bak al-Qaida bedømte det først trinnet som svært suksessfullt.

«The battle field was opened up and the Americans and their allies became a closer and easier target», skriver Hussein.

Dette førte også til at al-Qaidas budskap nådde enhver krok på kloden.

Trinn 2 

“Øyeåpner.” Vesten skal få opp øynene for det islamske samfunnet. Al-Qaidas mål i denne perioden er å gå fra å være en organisasjon til å bli en bevegelse. Ikke minst skal det satses på rekruttering av unge menn. Irak skal bli senteret for alle globale operasjoner, samtidig skal det etableres baser i andre arabiske stater. Trinn 2 ble antatt å vare til 2006.

Trinn 3

I perioden 2007 – 2010 vil det bli et fokus på handling. Hussein mente det ville bli et særlig fokus på Syria. Krigere ville allerede være forberedt og noen ville befinne seg i Irak. Angrep på Tyrkia og enda mer bombing av Israel, var en annen spådom. Al-Qaidas strateger håpet at angrep på Israel vil hjelpe terroristgruppen til å bli en anerkjent organisasjon, ifølge Hussein. Han trodde at naboland av Irak, som Jordan, også stod i fare.

Trinn 4

Mellom 2010 – 2013 vil al-Qaida gjøre alt for at de hatede arabiske statene kollapser. Dette vil føre til at gruppens styrke vil øke jevnt og trutt. Samtidig vil det bli utført angrep mot oljeleverandører, og amerikansk økonomi skal rammes ved bruk av netterrorisme.

Trinn 5

I denne fasen, tidsfestet til 2013 – 2016, blir en islamsk stat en realitet: et kalifat erklæres, hvilket IS gjorde 29.juni i år. (Det er verdt å merke seg at kalifen, al-Baghdadi lenge har vært en fortrolig følger av al-Zarqawi.) Planen er at i denne tidsfasen er vestlig innflytelse i den islamske verden så redusert og Israel så svekket at man ikke trenger å frykte motstand. Al-Qaida håpet at den islamske staten i denne fasen kan bringe en ny verdensorden.

Trinn 6

Nå er grunnen beredt for ”total konfrontasjon”. Idet kalifatet erklæres skal det egges til ”krig mellom troende og ikke-troende”, noe som så ofte har vært spådd av Osama bin Laden.

Trinn 7

Nå er vi kommet til siste fase og den “endelige seieren”. Hussein skriver at slik terroristene ser det, ettersom resten av verden vil bli nedkjempet av de halvannen milliardene muslimer, vil kalifatet – det verdensomspennende – utvilsomt lykkes. Denne fasen anslås å være over i 2020, og selve krigen burde ikke ta mer enn et par år.

En seriøs plan?

Dette scenarioet ble tegnet i 2005. Nå skriver vi snart 2015. Hussein mener i boken at syvtrinnsplanen kan bli veiledende prinsipp for et helt spekter av al-Qaida-avskygninger, og det er vel her IS kommer inn som de som har klart å følge planen lengst, og nå befinner seg på det jeg mener beskrives som trinn 5, og delvis trinn 6, krig mot ikke-troende, som nå er det PST frykter mest på norsk jord.

Spiegeljournalisten bak denne artikkelen hadde ingen tro på at scenarioet vil lykkes. Han mente “et par trinn” var sannsynlige, men ikke mer enn det.

Vel, vi kan alle ta feil, og så kan vi klamre oss til masten og håpe at vinden snur.