Når Holocaust-bilder blir brukt som politisk våpen

Vårt Land - avisen som skal "forvalte kristen tro og tanke" - bruker to representanter fra organisasjonen Vepsen som sannhetsvitner for å avdekke HRS` "virkelige natur" og illustrerer d`herrers påstander på smakfullt vis.

Vårt Land – avisen som skal «forvalte kristen tro og tanke» – har i to artikler brukt Tor Bach og Terje Emberland, begge fra organisasjonen Vepsen, som sannhetsvitner for å avdekke HRS` «virkelige natur».

D`herrer Vepsen-kollegaenes påstander er så realitetsorienterte at Vårt Land og deres journalist Turid Sylte finner det ytterst passende å illustrere dem på denne måten:

Vårtland2

– Kjernen i konspirasjonen er at man tenker at noen i det skjulte jobber for å undergrave samfunnet, sier forsker ved Holocaust-senteret, skriver Sylte i sin dramatiske ingress og glemmer uheldigvis å tilføye et: «og styremedlem i Vepsen».

Forglemmelsen kan kanskje skyldes at hovedartikkelen var en skikkelig storsatsing utarbeidet av hele tre journalister, Turid Sylte, Andreas W. H. Lindvåg og Bjørgulv K. Bjåen, som alle fullstendig ukritisk tok Vepsens Tor Bachs påstander for pålydende.

Men dette til tross – og uten den objektive støtten fra Bach-kollega Terje Emberland som lå på is til oppfølgingssaken – oppfattet Vårt Land åpenbart saken som så solid journalistisk håndverk at den fikk pryde nesten hele forsiden av dagens papirutgave. Den så naturligvis ditto sober ut:

Vårtland

HRS vil med dette ønske Vårt Lands redaksjon – og ikke minst deres stolte abonnenter – en riktig god, nestekjærlig helg.

Bliv i freden!