Grimhøj-formannen

Skjegget er trimmet i Muhammeds ånd: en neve langt, og klippet helt ned rundt leppene.