Den gamle og nye broen over Svinesund. Med eller uten det røde passet?