Amnesty utstenger Vebjørn Selbekk fra debatt om ytringsfrihet og dens begrensninger

Amnesty arrangerer «Menneskerettighetsuken Amnesty» i september og inviterte Dagen-redaktør til en debatt om ytringsfriheten, skriver Bergens Tidende. Ni dager senere ble han avinvitert av Amnestys studentorganisasjon i Bergen, som begrunnet sin avgjørelse med sikkerhetshensyn. Ynkelig, mener tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold. – Det er…

Amnesty arrangerer «Menneskerettighetsuken Amnesty» i september og inviterte Dagen-redaktør til en debatt om ytringsfriheten, skriver Bergens Tidende. Ni dager senere ble han avinvitert av Amnestys studentorganisasjon i Bergen, som begrunnet sin avgjørelse med sikkerhetshensyn.

Ynkelig, mener tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold.

– Det er dette jeg har fryktet etter Paris og København. At ytringsfriheten skal bli innskrenket på grunn av sikkerhet, sier Vebjørn Selbekk, redaktør for Dagen.

5. mai i år fikk han en henvendelse fra Amnestys studentorganisasjon i Bergen om han kunne tenke seg å delta på en ytringsfrihetsdebatt under den årlige menneskerettighetsuken i september. Der sto det at temaet er «ytringsfrihet, og eventuelle begrensninger som gjør seg aktuelle.»

Selbekk svarte ja med en gang, men ni dager senere tikket det inn en ny e-post. Der sto det at hans deltakelse likevel ikke var ønsket og at invitasjonen var trukket tilbake.

«Avgjørelsen til flertallet er dels begrunnet med sikkerhetsmessige hensyn, og dels begrunnet med ønske om en kvinnelig debattant,» lød begrunnelsen.

Selbekk mener Amnesty demonstrerer de begrensningene i ytringsfriheten som skulle debatteres. Selbekk, som i 2006 ble drapstruet etter å ha publisert en faksimile av Jyllands-Postens Muhammed-tegninger og tvunget på et unnskyldingsmøte med 15 imamer, sier at det er viktig å ikke la frykt for terrorister true oss til taushet.

– Jeg har opplevd lignende reaksjoner før, men at det skjer fra en menneskerettighetsorganisasjon synes jeg er urovekkende. Verdien av ytringsfrihet burde Amnesty være de første til å forstå.

Leder for Amnesty student Bergen, Maria Ege, skylder på at de gjorde for dårlig forarbeid mtp invitasjonen til Selbekk. Man hadde ikke vært helt klar over hvor «profilert han var».

– Begrenser dere ikke ytringsfriheten ved å trekke tilbake invitasjonen?

– Vi synes absolutt ikke det. Vi trekker den ikke tilbake på grunn av det han sier, men på grunn av ressurssituasjonen.

– Uheldig formulering
– Men det er jo det han sier som gjør at det blir ressurskrevende?

– Vi mener det er en forskjell i de påstandene, sier Amnesty-lederen.

Hun beklager at formuleringen «sikkerhetsmessige hensyn» er brukt i begrunnelsen for å trekke invitasjonen.

– Det var kanskje en uheldig formulering. Det handler mer om ressursene til å ha en så profilert gjest.

Sikkerheten rundt debattarrangementer eller andre forsamlinger er imidlertid politiets og PSTs ansvar, ikke arrangørens.

Per Edgar Kokkvold mener Amnesty-studentene har gitt etter for irrasjonell frykt og kaller tilbaketrekkingen ynkelig.

– Jeg tror ikke dette er så ressurskrevende. Dessuten er Vebjørn Selbekk selv i stand til å vurdere egen sikkerhet. Dette er dessverre et av eksemplene som viser det mange av de politisk korrekte nekter å innse: at det er blitt vesentlig dårligere forhold for ytringsfriheten.

– Og Amnesty da, som er kjent for å stå opp for ytringsfriheten. Dette er ynkelig, veldig ynkelig, sier Kokkvold, som nå er leder for Kringkastingsrådet.

Heller ikke jussprofessor Jan Fridthjof Bernt, som skal delta på Amnestys debattarrangement, er nevneverdig imponert. Han mener Amnesty har gjort en feilvurdering:

– Her mener jeg at Amnesty har gjort en gal vurdering. Jeg tviler ikke på at intensjonene har vært de beste, men her må de være rak i ryggen og ikke kompromisse med ytringsfriheten.

Avisen Vårt Land er heller ikke nådig. Feigt av Amnesty, skriver Jon Magne Lund, som mener at Amnesty like gjerne kan avlyse hele «Menneskerettighetsuken»:

Etter diverse terrorangrep mange steder på kloden, også i våre nærområder som Paris og København, er det ikke rart at sikkerhetssituasjonen rundt et slikt arrangement blir drøftet. Men Amnesty bidrar med sin handlemåte og begrunnelse til at nettopp det skjer som mange har fryktet: At ytringsfriheten skal forsvinne, at det skal bli umulig å stå opp for det man mener er riktig og viktig.

Amnestys kompromiss med ytringsfriheten gjør at arrangøren like gjerne kan avlyse hele Menneskerettighetsuken. Troverdigheten er tapt. Den eneste måten den kan gjenvinnes på, er å si beklager, vi har gjort en feil. Vi ønsker likevel at Vebjørn Selbekk skal delta, ikke minst med tanke på temaet ytringsfrihet og eventuelle begrensninger.

Bergens Tidende: Blir utestengt fra debatt om ytringsfrihet