UK: Truslene mot Trojan Horse-skolene fortsetter

Rektorer ved flere av skolene som ble berørt av det såkalte Trojan Horse-skandalen advarer om at problemet langt fra er løst. Skandalen ble utløst av et anonymt brev – idag antatt å være en fabrikasjon – i 2014, som beskrev islamisters systematiske forsøk på å overta statlige skoler i…

Rektorer ved flere av skolene som ble berørt av det såkalte Trojan Horse-skandalen advarer om at problemet langt fra er løst.

Skandalen ble utløst av et anonymt brev – idag antatt å være en fabrikasjon – i 2014, som beskrev islamisters systematiske forsøk på å overta statlige skoler i innvandrertette Birmingham. Dette skulle foregå ved å innstallere et islamistisk skolestyre og deretter underminere og erstatte skolens ledelse med personale som tilsluttet seg islamistenes agenda. En regjeringsoppnevnt granskning fant imidlertid at slik virksomhet forekom ved 21 skoler. Ikke-muslimske eller liberale muslimske lærere var under press eller hadde blitt presset ut av sine stillingene sine gjennom trusler og trakassering, kvinnelige elever ble presset inn i hijab, seksualundervisning var forbudt og det forekom kjønnssegregering i klasserommene. Flere av de nyansatte lærerne ga uttrykk for islamistisk tankegods og klare antivestlige holdninger overfor elevene. Seks offentlige skoler ble satt under spesielt tilsyn og fem fikk kritikk for ikke å ha gjort nok for å beskytte elevene mot islamsk ekstremisme. Tre av skolene ble drevet av et styre som besto av den samme personkretsen.

Kort etter varslet britiske utdanningsmyndigheter at over 100 islamistiske skoleledere, lærere og deres assistenter risikerte å bli utestengt på livstid fra ansettelser ved skoler som følge av granskningen.

Men de underliggende problemene bak skandalen er der fremdeles og kan fort blusse opp igjen. Ledere ved flere skoler opplyser nå om at truslene og trakasseringen vedvarer. På de aktuelle skolene finner man døde og lemlestede dyr, utenfor skolene driver voksne underskriftsinnsamlinger i protest mot at elevene lærer om homofobi og lærere mottar trusler i sosiale medier. En lærer fikk beskjeden: «enhver rektor som lærer mine barn at det er ok å være homofil vil finne seg selv i feil ende av haglen min.»

– Trojan Horse er ikke borte. Vi som var involvert, vi visste at det bare var toppen av isfjellet, sier Sarah Hewitt-Clarkson, rektor ved Anderton Park skolen.

På den nasjonale konferansen for skoleledere varslet flere om at myndighetenes svar på den islamistiske utfordringen ikke er tilstrekkelig. De etterlyste blant annet et nasjonalt register over skolestyremedlemmer, skoleledere og lærere som har blitt fjernet eller utestengt.

Head teachers warned that despite the high profile reports following the Trojan Horse claims, the response had been inadequate.

Alison Marshall told the conference: «Despite all the evidence we have, we’re faced with a situation where not one single governor implicated in the Trojan Horse scandal has been investigated or even banned. Where is the justice in that?»

And Ms Hewitt-Clarkson warned that the problems underlying the Trojan Horse claims could «start up again».

«All the behaviours and things we saw before are still there. So too have promises that have been broken,» she told the NAHT conference.

There were particular concerns about the lack of scrutiny over the role of governors, highlighted by the Trojan Horse inquiries.

Tim Gallagher told delegates the lack of regulation meant it was «blindingly obvious» that there would be problems with governing bodies.
«Many, many of our members have suffered greatly from rogue governors,» he said.

The conference carried a motion calling for a national register of governors who have been removed or barred so that schools and local authorities can check the suitability of governors.

The BBC revealed earlier this year that there is no central record of governors held by the Department for Education, which would also show people serving as governors in multiple schools, one of the concerns raised in the Trojan Horse inquiries.

Mrs Morgan, responding to the heads’ warnings, said: «There is no place for extremism in our schools and we continue, absolutely, to work to eliminate any form of extremism.»

But the Conservative education secretary said: «This is a reminder that this is a serious issue and something that is not going to be solved overnight.
«We have taken action to remove and continue to take action to remove people from being in schools who don’t follow British values.»

BBC: Heads warn Trojan Horse ‘not gone away’

Daily Mail: Problems of Trojan Horse scandal ‘have not gone away’: Headteachers say schools still face intimidation including death threats and dead animals strung up in playgrounds