Menneskerettigheter

Oppklaring om Jeanette

I flere artikler i ulike medier er det oppstått en misforståelse om Jeanettes bakgrunn. Jeg, som traff henne første gang i 1999, skal redegjøre for sentrale moment i hennes bakgrunn.

Jeanette er navnet kvinnen på nå 38 år benytter i det offentlige rommet. Hun er født på Vår Frues Hospital i Oslo av pakistanske innvandrere, altså tilhører hun kategorien andregenerasjon.

Da hun var 10 år gammel, flyttet familien tilbake til Pakistan, nærmere bestemt Lahore. Faren hadde da blitt uføretrygdet etter å ha arbeidet i NSB.

Takk for en formidabel innsats, Jeanette.

Takk for en formidabel innsats, Jeanette.

I de neste årene ble Jeanette formet til ei jente som skulle giftes bort uten motstand. Hun inngikk derfor et arrangert ekteskap 16 år gammel, med en godt voksen mann. Ekteskapet var svært voldelig.

17 år gammel, og før hun skulle føde, ble hun sendt tilbake til Norge. Familie og ektemann ville innhøste nedkomststønaden.

Det var da, like etter fødsel, at Jeanette la på flukt med sitt nyfødte barn.

I 1999 var jeg hyret inn som frilansjournalist av Rikets tilstand i TV2. Bakgrunnen var boken min Hellig tvang. Unge norske muslimer om kjærlighet og ekteskap (Aschehoug 1998). Der hadde jeg blant annet omtalt et sannsynlig æresdrap av Shazia Saleh, bosatt i Grimstad, også hun av pakistansk opphav.  Shazia hadde nektet å gifte seg med en fetter i Pakistan. Under et opphold i foreldrenes landsby døde hun. Ifølge familien var årsaken et strykejern: Hun døde angivelig av elektriske støt mens hun strøk klær.

I Rikets tilstand laget vi flere program om tvangsekteskap og æresdrap. Dette utløste også debatt hos Per Ståle Lønning i programmet Sentrum på TV2. Der møtte norskpakistanske talsmenn frem og hevdet at problemet med tvangsekteskap var marginalt (politikerne Aslam Ahsan, Khalid Mahmoud, eksempelvis).

Det var da det skjedde: I slutten av en sending ser Lønning inn i kameraet og sier: – Hvis det er noen der ute som er tvangsgiftet, så ta kontakt med TV2.

Jeanette ringte TV2 fra Gjøvik.  Hun ville stå frem og fortelle hva hun var blitt utsatt for. Dette ble til et lørdagsportrett laget av en reporter i TV2-nyhetene i oktober 1999.

Året etter startet HRS opp. Vi hadde da hatt kontakt med Jeanette etter at hun stod frem med en historie som vakte oppsikt nasjonalt. Hun var den eneste i Norge som åpent hadde fortalt om egne opplevelser med tvangsekteskap.

Jeanette jobbet åpent også i HRS, og da Fadime Sahindal og Anooshe Sediq Ghulam, ble æresdrept i 2002, kom temaene tvangsekteskap og de mange muslimske jenter og kvinners begrensede menneskerettigheter høyt på den politiske og offentlige dagsordenen. Jeanette var en av de viktigste stemmene i kampen for Norges nye jenter og kvinners verdighet i disse årene, der hun turnerte i media så vel som i ulike politiske parti med HRS’ budskap om behovet en ny politikk.

Av helsemessige årsaker trakk Jeanette seg tilbake fra offentligheten i 2008. Som hun så klokt sa til oss: ”Hvis man ikke blir syk av det jeg har opplevd, så er man ikke frisk i utgangspunktet.”

Nå er Jeanette tilbake på banen, og har ettertrykkelig satt temaet arrangert ekteskap og de mange muslimske kvinnenes mangel på mulighet for å gifte seg med en ikke-muslim, på dagsordenen.

Hva Jeanette vil prioritere i tiden fremover, er selvfølgelig helt og holdent opp til henne selv. Vi er uansett stolte over det motet og den integriteten Jeanette har utvist i alle årene vi har kjent henne.