sima03

Norges første sak om tvangsekteskap i media i nyere tid, den såkalte Sima-saken i Dagbladet 8.november 1992. "Sima" ble tvangsgiftet med en tremenning i Kashmir, kun 18 år gammel.