Islam

IS gjenskaper jomfruer

Den seksuelle volden mot jenter og kvinner i områder under ledelse av Den islamske staten, er knapt til å fatte. FN rapporterer nå at jenter voldtas, for så å få sydd inn «ny jomfruhinne», for så å voldtas igjen, «ny jomfruhinne», og ny voldtekt. Ei jente skal ha blitt utsatt for dette minst 20 ganger. Men det er om mulig verre enn dette.

Kristne jenter tilfangetatt i Irak. Venter på skjebnen sin i klørne til Den islamske staten.

Kristne jenter tilfangetatt i Irak. Venter på skjebnen sin i klørne til Den islamske staten.

 

FN forteller også om «slavebasarer» med jenter og kvinner. De strippes nakne, undersøkes, vurderes, og kategoriseres. Deretter sendes de nakne til Raqqa og Mosul for distribusjon blant ledere av Den islamske staten og jihadister der, sier FN.

Ifølge koranen skal krigsbytte fordeles mellom krigere og lederne. At koranen omtaler dette, handler direkte om islamstifteren Muhammeds liv og hans militære slag, som mot den jødiske stammen Banu Qurayzah i 627. Under slagets andre dag ba jødene om amnesti: om de kunne forlate Medina og bydelen sin for godt med livet i behold, noe Muhammed avviste. Stammen overga seg, og de seirende muslimene bestemte seg for at alle menn over pubertetsalder skulle henrettes, kvinner og barn skulle slavebindes og selges, og alt gods som tilhørte den rike stammen, skulle fordeles som krigsbytte. «Det er dommen til Allah i den syvende himmelen», skal Muhammed ha sagt.

Om natten ble det gravd grøfter tvers over torget i byen, store nok til å romme likene av mennene.

Etter den grufulle nedslaktningen, plukket Muhamed ut den vakre Ryhana, som nettopp hadde bevitnet hennes ektemann og andre familiemedlemmer bli drept, og trakk seg tilbake med henne for å hygge seg med Rayhanas yndigheter.

Ryhana ble altså Muhammeds konkubine der og da. Jenter og kvinner ble så fordelt som gaver og solgt som krigsbytte muslimene imellom og på slavemarked, ifølge de tidlige muslimske historikerne, og for pengene kjøpte Muhammed og hans menn hester og våpen.

Den islamske staten benytter også prostitusjon og trafficking for å bygge seg opp økonomisk, forteller FN.

Også sexslaveriet av en kvinne som Rayhana, som skal ha vært Muhammeds konkubine til hans død, godtgjøres av Koranen: «… ta til ekte det som passer dere av kvinner, to, tre eller fire. Men hvis dere er redde for ikke å kunne gjennomføre full likhet, så nøy dere med én, eller deres slaverinner.» (4:3). I en annen sure handler det direkte om Muhammed: «Profet, vi har tillatt for deg og dine hustruer, som du har gitt deres brudegave, de slavinner du eier, krigsbytte som Gud har gitt deg …» (33:50).

Det samme skjedde etter slaget og massakren ved oasen Khaybar i 628, der jøder hadde etablert et velstående handels- og jordbrukssamfunn. Etter at overlevende jøder overga seg, plukket 58 år gamle Muhammed ut den vakreste kvinnen blant dem, 17 år gamle Safiyah, som sitt krigsbytte.

Ifølge muslimske historikere «tillot Muhammed (også) soldatene sine å voldta de kvinnelige fangene. Det måtte imidlertid skje på en måte som ikke førte til at deres verdi sank når de siden skulle selges på slavemarkedene.»

Såkalt ny jomfruhinne, som betyr at man syr et par sting i vagina for å skape blødninger ved neste samleie, kan tolkes inn i historien: verdien på krigsbytte må søkes opprettholdt.

Kilder: Halvor Tjønn: Muhammed – slik samtiden så ham (Dreyer forlag 2011), og Ibn Warraq: Derfor er jeg ikke muslim (Humanist forlag 2003).