Wilders_Spencer_Geller

Robert Spencer, vinneren av tegnekonkurransen i Texas, Geert Wilders og Pamela Geller.