IMG_0628

Tower Hamlet, London. En smak av tredje verden, inkludert islams makt i det offentlige rommet.