Økonomiske flyktninger har brakt Frankrikes asylsystem til randen av sammenbrudd

En rapport fra den franske riksrevisjonen viser at antallet asylsøkere har fordoblet seg på de siste fem år, hvor det hvert år har ankommet mellom 60.000 og 70.000 asylsøkere landet. Da få av dem har flyktet fra land i krig og konflikt – Frenkrike har bare mottatt 889 av i…

En rapport fra den franske riksrevisjonen viser at antallet asylsøkere har fordoblet seg på de siste fem år, hvor det hvert år har ankommet mellom 60.000 og 70.000 asylsøkere landet. Da få av dem har flyktet fra land i krig og konflikt – Frenkrike har bare mottatt 889 av i alt 50.470 asylsøkere fra Syria – vurderer riksrevisjonen at det dreier seg om økonomiske flyktninger. 75 prosent av asylsøkerne får derfor avslag, men få forlater Frankrike igjen.

Riksrevisjonen slår fast at asylpolitikken er blitt den primære kilden til ulovlig innvandring i Frankrike.

Rapporten skal drøftes i det franske senatet i dag.

Det franske asylbehandlingssystem er dyrt, ineffektivt og uholdbart.

Så hård er dommen fra det franske svar på Rigsrevisionen, La cour des comptes.

I en ny rapport, som avisen Le Figaro har fået indblik i, forklarer rigsrevisionen, at der nærmest har været en fordobling i antallet af asylansøgninger de seneste fem år, hvor der hvert år er kommet mellem 60.000 og 70.000 til Frankrig.

Ifølge rapporten er asylsystemet sterkt overbelastet. De direkte utgiftene til behandling av asylsøkere og avviste sådan er steget til 17 milliarder kroner, det dobbelte av hva utgiftene hittil har offisielt blitt vurdert til.

Konklusionen fra rigsrevisionen er benhård. Herfra lyder, at den franske asylpolitik »er på randen af et sammenbrud«.

Få er flygtet fra krigen

Den voldsomme stigning i antallet af asylansøgere betyder, at det tager 24 måneder at behandle en ansøgning om asyl. De fleste af dem – 75 pct. – bliver afvist.

I modsætning til andre europæiske lande kommer der nemlig kun et lavt antal asylansøgere fra lande, som er ramt af krig eller konflikt. I alt har Frankrig f.eks. blot taget imod 889 af i alt 50.470 asylansøgere fra Syrien. Det er færre end lande som Rumænien og Ungarn.

Riksrevisjonen skriver at flesteparten av de som søker asyl i Frankrike er økonomiske flyktninger som ifølge fransk lov ikke har rett til opphold. 75 prosent blir følgelig avvist, men bare 1 prosent reiser tilbake. De nærmere 40.000 avviste blir i Frankrike; noen som følge av andre kriterier som utløser opphold, som f.eks. sykdom. Resten velger å oppholde seg ulovlig i landet.

Ifølge rapporten kan de forsøke å vente i de fem årene som trengs for å få automatisk oppholdstillatelse iht en lov som ble innført i 2012. Loven har betydd at mange tar sjansen på å oppholde seg ulovlig i landet i håp om å klare seg i fem år uten å bli oppdaget av franske myndigheter.

Antallet avviste asylsøkere som forsvinner samme dag som de skal sendes ut av landet har økt voldsomt. I 2011 måtte franske myndigheter måtte avlyse 65 prosent av utransporteringene. I 2013 hadde antallet avlyste flyreiser steget til 90 prosent.

Ifølge rapportens forfattere lider systemet under, at lovgivningen ikke er tydelig nok:

»Der er ikke truffet et tydeligt valg mellem at sende de afviste personer hjem og at give dem ophold.«

De ”manglende” hjemsendelser betyder også, fastslår Le Figaro, at det er svært at huse de nye ansøgere. Derfor må nogle af de nye sove, hvor de nu kan, selv om de ifølge loven har ret til hjælp.

Riksrevisjonens statusrapport får kritikk av interesseorganisasjoner som mener at det er en forsimpling å bare se på priser og utgifter:

»Det har en pris at beskytte liv. Det gælder for skadestuerne på hospitalerne, som det gør for asylansøgerne,« lød det ifølge avisen Le Monde fra Eve Shahshahani, som er ansvarlig for den kristne antitorturorganisation asile de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture.

Også indenrigsminister Bernard Cazeneuve har været på banen og påpeget, at rapportens regnemetoder adskiller sig fra ministeriets, som kun har afsat ca. 600 mio. euro – ikke 2 mia. – til asylansøgerne på budgettet.

Den franske regjeringen er imidlertid klar over at det står dårlig til. Innenriksminister Bernard Cazeneuve er derfor allerede igang med å reformere systemet.

Men siden hans reform blev drøftet i det franske parlament i december 2014, er der kommet 300 sider med ændringsforslag. Derfor er der under alle omstændigheder, skriver Le Monde, lagt op til en voldsom debat, når en komité i senatet onsdag tager fat på reformen igen.

Jyllands-Posten: Ny rapport: Frankrigs asylsystem er på randen af et sammenbrud