Konfidensielt fra EUs hastemøte: flesteparten vil bli repatriert

The Guardian har fått innsyn i konfidensielle dokumenter fra EUs hastemøte om den omfattende trafikken over Middelhavet. Ifølge dokumentene vil EU relokalisere 5000 asylinnvandrere i Europa, mens resten skal repatrieres til sin hjemland iht et ekstraordinært returprogram. Konklusjonen fra møtet avslører at eventuelle håp om en større utvidelse av søk-…

The Guardian har fått innsyn i konfidensielle dokumenter fra EUs hastemøte om den omfattende trafikken over Middelhavet. Ifølge dokumentene vil EU relokalisere 5000 asylinnvandrere i Europa, mens resten skal repatrieres til sin hjemland iht et ekstraordinært returprogram.

Konklusjonen fra møtet avslører at eventuelle håp om en større utvidelse av søk- og redningsopersjoner i Middelhavet ikke vil bli innfridd, til tross for økende press.

The summit statement merely confirms the decision by EU foreign and interior ministers on Monday to double funding in 2015 and 2016 and “reinforce the assets” of the existing Operation Triton and Operation Poseidon border-surveillance operations, which only patrol within 30 miles of the Italian coast.

The European council’s conclusions said this move “should increase the search-and-rescue possibilities within the mandate of Frontex”. The head of Frontex said on Wednesday that Triton should not be an operation primarily aimed at search and rescue.

EU-lederne vil sannsynligvis enes om å umiddelbart forberede en «systematisk innsats for å identifisere, beslaglegge og ødelegge fartøy før de blir bruk av menneskesmuglere». En samordnet militær operasjon skal etter planen foregå innenfor internasjonal lovgiving.

The statement describes the crisis as a tragedy and says the EU will mobilise all efforts at its disposal to prevent further loss of life at sea and to tackle the root causes of the human emergency, including co-operating with the countries of origin and transit.

I konklusjonen heter det at «vår umiddelbare prioritet er å forhindre at flere mennesker drukner. Vi har derfor bestemt oss for å styrke vårt nærvær på havet for å bekjempe menneskesmuglerne, forhindre tilstrømmingen av ulovlige innvandrere og styrke internasjonal solidaritet» og at det er EU-ledernes hensikt å støtte enhver innsats for å reetablere regjerende myndigheter i Libya og adressere sentrale «trekk-faktorer» som situasjonen i Syria.

Detaljene gjør det imidlertid klart at tiltakene man er blitt enige om langt fra oppfyller disse ambisjonene, skriver Guardian:

In particular in terms of sharing responsibility across the EU the draft statement suggests only “setting up a first voluntary pilot project on resettlement, offering at least 5,000 places to persons qualifying for protection”, it says.

The EU leaders also make a commitment to “increasing emergency aid to frontline member states” – taken to mean Italy, Malta and Greece – “and consider options for organising emergency relocation between member states”.

Emergency teams are to be deployed to Italy to help register, fingerprint and process applications for asylum protection as refugees. Increased support is also to be given to Tunisia, Egypt, Sudan, Mali and Niger to monitor and control their land borders to prevent potential migrants getting to the shore of the Mediterranean.

Det forventes også at EU-lederne vil understreke deres bestemte holdning om å bekjempe menneskesmuglerne og vil love å trekke dem for retten, beslaglegge deres midler og gjøre et samordnet forsøk på å fjerne alt internettmateriale som kan tenkes å tiltrekke innvandrere og flyktninger.

On Monday, ministers and the European Commission agreed to bolster the Triton mission, to increase its funding and assets, and to expand the operational area of Triton, which is run by Frontex.

I forbindelse med hastetmøtet uttalte lederen for Frontex, Fabrice Leggeri, at å redde innvandreres liv ikke bør være en prioritet for hans maritime patruljer. Han avviste kontant å gjøre Triton-operasjonen til en søk- og redningsoperasjon og ga uttrykk for sterk tvil om EUs nye løfter om å takle menneskesmuglere og deres fartøy i Libya:

“Triton cannot be a search-and-rescue operation. I mean, in our operational plan, we cannot have provisions for proactive search-and-rescue action. This is not in Frontex’s mandate, and this is, in my understanding, not in the mandate of the European Union,” Leggeri said. Instead, he appealed for planes to conduct aerial surveillance so they could anticipate more disasters.

The Guardian: Most migrants crossing Mediterranean will be sent back, EU leaders to agree