Gjensidighet er ikke en by i Australia

Lokalmyndighetene i den australske byen Greater Dandenong oppfordrer ikke-muslimske kvinner til å iføre seg hijab for å fremme "forståelse og innsikt" og bekjempe islamofobi. Det islamske vennskapsforbundet mener prosjektet er en måte for "folk å involvere seg positivt med det muslimske miljøet og få et annet perspektiv". Mtp den pågående forfølgelsen av kristne i Midtøsten og deler av Afrika lurer direktør ved Institute of Public Affairs John Roskam på hvorfor kommuneledelsen ikke samtidig oppfordrer folk til å kle seg som kristne. En slik form for gjensidighet kan han imidlertid se langt etter.

De lokale myndighetene i den australske byen Greater Dandenong planlegger det de kaller et sosialt eksperiment i forbindelse med feiringen av den «Nasjonale ungdomsuken» og oppfordrer ikke-muslimske kvinner til å iføre seg hijab. Ifølge kommuneledelsen skal dette fremme «forståelse og innsikt», samtidig som det bekjemper islamofobi.

hijab-dukke

Lokalmyndighetenes påfunn kommer etter de voldelige sammenstøtene mellom tilhengere av organisasjonen Reclaim Australia – som i flere byer har demonstrert mot sharialover, den såkalte halal-avgiften og islamisering – og flaggbrennende antirasistiske aktivister.

Forslaget er ikke blitt godt mottatt og kritikerne mener det ikke oppmuntrer til integrasjon, men splittelse og segregering.

A local council has created controversy by asking non-Islamic women to wear hijabs in a ‘social experiment’ to increase awareness and education.

The City of Greater Dandenong Council in Victoria to wear the religious headdress for three hours today, as part of its plans to celebrate ‘National Youth Week.’

The event, which will also be filmed, has been designed to ‘provide awareness, insight and education’ for the community.

Keysar Trad i Det islamske vennskapsforbundet regnet med at prosjektet ville bli angrepet, men mener at oppfordringen til ikke-muslimske kvinner om å bruke hijab er en måte for «folk å involvere seg positivt med det muslimske miljøet og få et annet perspektiv».

Direktør ved Institute of Public Affairs John Roskam – som minner om at tilstandene i Midtøsten og deler av Afrika viser at kristne for tiden er verdens mest forfulgte religiøse gruppe – kvitterer med det opplagte spørsmålet:

– Hvis vi skal ha folk til å kle seg som muslimer i tre timer, hvorfor oppfordrer ikke kommuneledelsen også folk til å kle seg som kristne?

En slik form for gjensidighet kan imidlertid Roskam se langt etter, for Trad understreker ikke overraskende at muslimske kvinner selvsagt ikke kan gå rundt uten hijab: «Det er en del av vår religion at kvinner dekker til håret. Det er et uttrykk for deres religiøse tilhørighet som sier: jeg er en dedikert muslimsk kvinne.»

En talsmann for Minaret College som ønsker å være anonym sier at hijab-eksperimentet ikke er uvanlig: «Vi tror på å omfavne mangfold og dele det med andre», sier han til avisen The Herald Sun.

Det gjør de nok, så lenge det er alle andre som må omfavne deres mangfold – ikke omvendt.

Les også The Herald Suns Rita Panahis rasende kommentar til saken:
«What absolute harebrained idiocy to encourage empowered Western women to subjugate themselves in the name of diversity.

Could you imagine the enormous uproar if a council put forward a plan for devout Muslim women to remove their head covering.»