DK: 7 av 10 innvandrergutter faller fra yrkesutdannelse

Hele syv av ti innvandrergutter faller fra yrkesfaglige utdannelser. Det fremgår av en ny undersøkelse fra Det Nationale Forskningssenter for Velfærd (SFI). Til sammenligning er frafallet blant etnisk danske gutter på 38 prosent. Undersøkelsen viser også at halvparten av de innvandrerne som har kommet til Danmark i 6-15 års alderen…

Hele syv av ti innvandrergutter faller fra yrkesfaglige utdannelser. Det fremgår av en ny undersøkelse fra Det Nationale Forskningssenter for Velfærd (SFI). Til sammenligning er frafallet blant etnisk danske gutter på 38 prosent.

Undersøkelsen viser også at halvparten av de innvandrerne som har kommet til Danmark i 6-15 års alderen og ikke har fullført en ungdomsutdannelse hverken er sysselsatt eller under utdannelse 16 år etter at de gikk ut av grunnskolen. Tallet for etniske dansker er 35 prosent, skriver nettmagasinet Altinget.

Seniorforsker i SFI Vibeke Jacobsen sier at den lave andelen blant etniske minoriteter som fullfører en ungdomsutannelse er en av forklaringene på at etniske minoriteter har en forholdsvis svak tilknytning til arbeidsmarkedet.

Hun peger på, at der er mange grunde til, at det forholder sig sådan. Ofte har etniske minoriteter dårlige karakterer fra folkeskolen, ligesom sproglige barrierer kan være medvirkende til, at mange falder fra. Hertil kommer, at mange af indvandrerdrengene kommer fra en socialt dårligere baggrund end de etniske danskere.

Undervisningsminister Christine Antorini (S) er klar over problematikken.

«En del af udfordringerne tager vi fat på med folkeskole- og erhvervsuddannelsesreformerne med et fagligt løft, målrettet vejledning af de unge, der ikke er uddannelsesparate, mere praksisnær undervisning og en styrket praktikpladsindsats. Men skal vi have flere fra gruppen til at gennemføre, kræver det, at alle aktører omkring den unge samarbejder,” siger Christine Antorini.

Hun peger på, at ministeriet har flere satspuljeindsatser, som skal styrke samarbejdet mellem de lokale aktører, sætte ind med tidlig indsats, styrke elevernes dansksproglige udvikling, styrke forældreinddragelsen og styrke overgangen til ungdomsuddannelserne.

Altinget: Indvandrerdrenge falder fra erhvervsuddannelser