Islam

Rene islam-ord for pengene

Det er alltid så befriende når imamer i vesten er bunn ærlige. I Danmark er både en sjia- og sunni-imam skjønt enige om at muslimske kvinner må gifte seg med en muslimsk mann, mens en muslimsk mann, se han kan gifte seg med en ikke-muslim. De refererer jo kun til islams egne tekster, heter det. Det er ”en farlig idé” å rokke ved dette prinsippet, heter det fra dette ”moderate” holdet. Moderat, da det er slik mediene forholder seg til menn med slikt tankegods.

Alle som har studert islam noe nærmere, har forstått at dersom den muslimske kvinnen frigjøres fra de religiøse undertrykkende dogmene, er islam ferdig som maktfaktor. Ayaan Hirsi Ali formulerte dette om islams kvinnebesettelse i fordraget The Role of Journalism Today, hos National Press Club i Washington D.C., 18. juni 2007.

”Denne besettelsen med å underordne kvinner er det som gjør islam så simpel. Og islams agenter – fra Riyadh til Teheran, fra Islamabad til Kairo – vet at enhver bedring av kvinners liv, vil lede til islams bortgang og til at de mister deres makt. Dette er hvorfor de blant annet er så desperate etter å bure inne kvinnene. Dette er også hvorfor de hater Vesten. Vær så snill å ikke bli lurt av de få skingrende stemmene – med eller uten slør – som prissetter status quo og som svikter sine medsøstere. Hvis vi ikke forstår forskjellen mellom islam og vesten – hvorfor den ene er så fantastisk og den andre så lavtstående – og vi ikke kjemper tilbake og vinner denne idékampen for å bevare sivilisasjonen vår, så er det fra mitt synspunkt ikke vits i verken deres eller mitt yrke.”

En samfunnsdebattant med afghanske bakgrunn, Geeti Amiri, gikk ut i mot imamers manglende vilje til å akseptere ekteskap mellom en muslimsk kvinne og ikke-muslimer. Amiris argument om imamenes ”svik”, er i seg selv interessant:

Det er også i strid med, hvad islam bebuder, for ifølge islam er alle mennesker uden undtagelse født som muslimer. Derfor er det underordnet, hvorvidt kun den ene eller begge forældre er muslimer, for barnet fødes som muslim og kan med rette opdrages i den islamiske tro – selv uden en muslimsk far.

At vi alle er født muslimer, må vel kunne kalles et vel så forstokket (og ganske frekt) syn som svaret er fra imamene. Først ut en sjiamuslim ved navn Murtaza Al Shawi, formann Dansk Muslimsk Forening, som slår fast at islam ikke kan endres:

»Islams oprindelige budskab er tidssvarende, og det er vigtigt ikke at miste det budskab ved at afvige fra faste principper i koranen, såsom at en muslimsk kvinde ikke kan blive viet med en ikke-muslimsk mand. Det er en lidt farlig idé, at islam skal fortolkes ind i sin nutid,« siger han og medgiver, at en muslimsk mand ifølge koranen derimod godt må giftes med en kvinde, som tilhører »bogens folk«: kristne, jøder og muslimer.

– Hvorfor gælder der noget forskelligt for kvinder og mænd?

»Kvinder er mere drevet af deres følelser end mænd og er derfor mere let påvirkelige til at forlade islam, hvis de er gift med en ikke-muslimsk mand, der ikke forstår hendes religion og muligvis er interesseret i at fjerne hende fra den,« siger Murtaza Al Shawi og understreger, at imamer gerne ser, at muslimer gifter sig med muslimer for at undgå problemer i parforholdet på lang sigt.

Det er synd ikke journalisten fulgte opp med spørsmål om islams syn på ikke-muslimer, straffemetoder og så videre. Alt ved det normale, med andre ord.

Neste imam, hevder at islam forsvarer kvinners religionsfrihet:

Fatih.Alev

Også imam og formand for den muslimske forening Dansk Islamisk Center Fatih Alev afviser kritikken fra Geeti Amiris. Det gør han med henvisning til islamiske teologers læsning af Koranen. Hvad Geeti Amari opfatter som kønsdiskrimination, kalder Fatih Alev et forsvar af kvindens religionsfrihed.

»Det er en beskyttelse af kvindens ret til at praktisere islam, når imamer ikke vil vie en muslimsk kvinde med en ikke-muslimsk mand. For når kvinder generelt er mere bøjelige end mænd, risikerer en muslimsk kvinde at bukke under for en ikke-muslimsk husbond, der måske ønsker, at hun slækker på sine religiøse principper,« forklarer Fatih Alev og tilføjer, at fordi mænd ifølge teologerne skønnes at være mere dominerende i et parforhold, er en muslimsk kvindes ret til eksempelvis at opdrage sit barn inden for islam truet i et ægteskab indgået med en mand, der ikke er muslim.

Samtidig siger han, at nogle vil argumentere for, at der i nyere tid findes kvinder, som er stærke og i stand til at modstå pres, mens koranens tekster er nedfældet i en tid, hvor kvinder ikke var på arbejdsmarkedet og havde en stærk vilje.

– Bør religiøs praksis ikke være i tråd med sin samtid?

»Muslimer bør følge de regler, som Gud én gang for alle har befalet i Koranen. Det handler om muslimsk selvforståelse, og klare gudgivne regler om blandt andet ægteskab rokker man ikke bare ved. Hvis man ikke vil følge reglerne, kan man jo blive gift på rådhuset,« siger Fatih Alev og sammenligner det med, at det heller ikke er tilladt for muslimer i dag at spise svinekød, selvom nutidens svinestalde kan siges at være mere hygiejniske end førhen.

Jeg har aldri registrert andre holdninger enn dette blant imamer i Norge. Like fullt behandles islam som en frihetsbejaende religion med alle rettigheter. Slik bryter vel politikerne den samme grunnloven som de skal etterleve, nemlig §16 om religionsfrihet?  Her heter det:

Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse

Ifølge Den korte avis behandles den overnevnte Fatih Alev som en ”moderat” muslim av danske medier.  Han er vel heller å regne som en trofast følger av bokstavene?