Innvandring

Svenskene skal ha innvandrere i arbeid = Klan, korrupsjon og terror

Svenskene har satset millionbeløp for å rekruttere innvandrere til arbeidslivet. Man har kjørt et prosjekt der man har ansatt innvandrere som såkalte ”etableringspiloter”. Så ser det ut til å at de gode intensjonene torpederes i klanmentalitet, korrupsjon og endog rekruttering til terror-”arbeid”.

Flere svenske medier har omtalt det som fremstår som en gigantisk skandale, basert på mangel på kunnskap om klan- og stammementalitet. Prosjektet ”Etableringspilotene” ble etablert i 2010. Det har ikke kun vært uten ønsket virkning – flere i arbeid. Det er også benyttet til ulovelige formål, skriver Den korte avis på bakgrunn av svenske kilder, som Expressen og Dagens Industri.

Senest er der blevet afsløret tegn på, at der er foregået fuldstændig uhyrlige ting, som har med terror at gøre.

Vejledere med anden etnisk baggrund

Det handler om projektet ”Etableringslodser”.

”Etableringslodserne” blev oprettet i 2010 som en slags ”støttepædagoger” eller vejledere for flygtninge og indvandrere, som skulle ind på arbejdsmarkedet.

Det var den borgerlige Reinfeldt-regering, som afsatte et stort millionbeløb til ”Etableringslodserne”.

Arbejdsformidlingen, som fik ansvaret for opgaven, gav den videre til forskellige selvstændige virksomheder. Deres vejledere havde typisk samme etniske baggrund som dem, de skulle hjælpe ind på arbejdsmarkedet. (Sweden Rapport)

Men det gik ikke godt. Problemerne er nu blevet så store, at Arbejdsformidlingen har valgt at lukke hele projektet med øjeblikkelig virkning.

Bestikkelse

Allerede i marts 2014 blev der etableret et skærpet tilsyn, fordi noget var helt galt. Vejlederne forsøgte at kapre kunder med gaver og penge. De blev nemlig aflønnet i forhold til, hvor mange klienter de havde.

”Det handlede om lån eller gaver til dem, som bruger en bestemt lods, som iPad, telefoner eller penge”, siger lederen af Arbejdsformidlingen Mikael Sjöberg til Expressen.

Men trods tilsynet blev det værre endnu, skriver Dagens Industri. (DI.se)

De almindelige ansatte i Arbejdsformidlingen havde store arbejdsmiljøproblemer med konflikter med mentorerne og leverandørerne i projekt ”Etableringslodserne”.

”Antallet af problemer voksede. Og nu var der også direkte kriminalitet blandt mentorerne såsom bedrageri, bestikkelse, afpresning, salg af folkeregisteradresser og fusk med hele systemet”, siger Mikael Sjöberg.

Rystende afsløring

Nu er det oven i disse problemer kommet en chokerende afsløring.

Det ser ud til, at der blandt de ansatte har været aktive islamister, som har brugt kontakten til de mange flygtninge og indvandrere til at hverve dem til radikale voldelige grupper.

”Der er mistanke om rekruttering til terror via Arbejdsformidlingen”. Sådan lyder overskriften i DI.se på baggrund af oplysninger i Expressen.

Ifølge Avpixlat betyder det, at der er blevet rekrutteret til blandt andre Islamisk Stat.

”Vi har fået indikatorer på, at der har været forsøg på rekruttering eller kontakt til forskellige voldelige grupper. Det er ikke en opgave for Arbejdsformidlingen, det har vi overdraget til sikkerhedspolitiet”, siger Mikael Sjöberg.

”Jeg har et ansvar for skatteydernes penge og for medarbejdernes arbejdsmiljø. Jeg kan ikke længere tage ansvar for kvaliteten af det, der foregår, eller for medarbejdernes sikkerhed,” slår Sjöberg fast.

Ja, hva skal man si? Sverige har tilrettelagt for de samme korrupte tilstandene som man finner i æreskulturen i mislykkede ikke-vestlige stater. Hvordan man skal klare å snu denne utviklingen, øyner jeg ingen løsninger på. Ikke minst fordi Sverige har lagt forholdene til rette for rundt 100.000 nye innvandrere fra mislykkede stater de kommende fem årene.

Vår åpne grense mot Sverige skriker etter en politisk debatt i Stortinget.