Islam

Italia frykter IS-angrep fra luften

Det italienske forsvaret er i høy beredskap grunnet frykt for at Den islamske staten vil angripe med flyvåpen. Samtidig frykter man angrep som i Paris og København fra enkeltstående terrorister. Krisen i Libya medfører også fare for at terrorister kommer båtveien sammen med flyktninger.

Det fremstår nær sagt som ufattelig at Den islamske staten nå kan utgjøre en direkte militær trussel mot Europa, slik Breitbart melder.

According to recent reports, the Italian Secret Service fears an air attack by ISIS, compounding the already existent danger of terrorist infiltration among with throngs of immigrants coming to Italy by boat from neighboring Libya.

Several days ago, the air defense system went into high alert after the secret service sent a notice.

The notice spoke of aircraft prepared to take off from Sirte and able to strike the Italian peninsula. Though this has not yet occurred, tensions remain high because of the strong risk of an attack carried out by “lone wolves” as occurred in Paris and in Copenhagen.

Vi må dog ikke glemme ”Masterplanen” som skal være al-Qaidas plan, og som minner mistenkelig om hva Den islamske staten har fått til så langt. Planen er forfattet av jordaneren Fouad Hussein i hans analyse fra boken al-Zarqawi – al-Qaida’s Second Generation (2005). Den arabiske boken er skrevet på bakgrunn av tett kontakt med al-Qaidatopper som nestlederen al-Zarqawi, også han fra Jordan.

Trinn 1

“Oppvåkningen.” Denne fasen er passé, og kan tidfestes fra 9/11 i 2001 til Bagdads fall i 2003. Ideen bak 9/11 var å provosere USA til å erklære krig mot den islamske verden og slik ”vekke” muslimene. Strategene og hjernene bak al-Qaida bedømte det først trinnet som svært suksessfullt.

«The battle field was opened up and the Americans and their allies became a closer and easier target», skriver Hussein.

Dette førte også til at al-Qaidas budskap nådde enhver krok på kloden.

Trinn 2 

“Øyeåpner.” Vesten skal få opp øynene for det islamske samfunnet. Al-Qaidas mål i denne perioden er å gå fra å være en organisasjon til å bli en bevegelse. Ikke minst skal det satses på rekruttering av unge menn. Irak skal bli senteret for alle globale operasjoner, samtidig skal det etableres baser i andre arabiske stater. Trinn 2 ble antatt å vare til 2006.

Trinn 3

I perioden 2007 – 2010 vil det bli et fokus på handling. Hussein mente det ville bli et særlig fokus på Syria. Krigere ville allerede være forberedt og noen ville befinne seg i Irak. Angrep på Tyrkia og enda mer bombing av Israel, var en annen spådom. Al-Qaidas strateger håpet at angrep på Israel vil hjelpe terroristgruppen til å bli en anerkjent organisasjon, ifølge Hussein. Han trodde at naboland av Irak, som Jordan, også stod i fare.

Trinn 4

Mellom 2010 – 2013 vil al-Qaida gjøre alt for at de hatede arabiske statene kollapser. Dette vil føre til at gruppens styrke vil øke jevnt og trutt. Samtidig vil det bli utført angrep mot oljeleverandører, og amerikansk økonomi skal rammes ved bruk av netterrorisme.

Trinn 5

I denne fasen, tidsfestet til 2013 – 2016, blir en islamsk stat en realitet: et kalifat erklæres, hvilket IS gjorde 29.juni 2014. (Det er verdt å merke seg at kalifen, al-Baghdadi lenge har vært en fortrolig følger av al-Zarqawi.) Planen er at i denne tidsfasen er vestlig innflytelse i den islamske verden så redusert og Israel så svekket at man ikke trenger å frykte motstand. Al-Qaida håpet at den islamske staten i denne fasen kan bringe en ny verdensorden.

Trinn 6

Nå er grunnen beredt for ”total konfrontasjon”. Idet kalifatet erklæres skal det egges til ”krig mellom troende og ikke-troende”.

Trinn 7

Nå er vi kommet til siste fase og den “endelige seieren”. Hussein skriver at slik terroristene ser det, ettersom resten av verden vil bli nedkjempet av de halvannen milliardene muslimer, vil kalifatet – det verdensomspennende – utvilsomt lykkes. Denne fasen anslås å være over i 2020, og selve krigen burde ikke ta mer enn et par år.

Det ser altså ut som om vi kan stå foran trinn 6 nå. Dette også fordi talsmann for IS,  Sheikh Abu Muhammad al-Adnani, i fjor høst oppfordret sympatisører i Europa om å ta saken i egne hender: Drepe vantro ved bruk av alle tilgjengelige, enkle midler.