Skal de religiøse bestemme hva som kan tulles med i samfunnet?

Ja, mener nestleder i Antirasistisk senter og leder for det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn. I en kommentar til NRK om arrangementet KRENK 2015 hevder Kohn at muslimene – en type generalisering det vanligvis advares og protesteres mot fra antirasistisk hold – mener det er ugreit å karikere Muhammed.

Ja, mener nestleder i Antirasistisk senter og leder for det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn.

I en kommentar til NRK om arrangementet KRENK 2015 hevder Kohn at muslimene – en type generalisering det vanligvis advares og protesteres mot fra antirasistisk hold – mener det er ugreit å karikere Muhammed. Selv kjenner jeg minst ni muslimer som ikke passer inn i Kohns skjematiske fremstilling.

Kohn mener imidlertid at det er de religiøse som skal bestemme hva som kan tulles med og ikke i liberale demokratier som Norge:

– De religiøse setter grensene for hva vi kan tulle med

Under arrangementet skal representanter fra forskjellige trosretninger ringe i en utdelt bjelle hvis de føler seg krenket av komikerne på scenen.

En av disse er lederen for det mosaiske trossamfunn i Oslo, Ervin Kohn.

Han gleder seg til arrangementet, men er klar på at det går grenser for hva slags humor som er greit.

– Det er ugreit å karikere profeten når muslimene selv sier at det ikke er greit, på samme måte som gasskammerhumor ikke er greit for mange jøder. Det er de religiøse selv som setter grensen for hva vi kan tulle med i samfunnet, sier Kohn.

NRK: – For ti år siden var det ingen som brydde seg om du tullet med religion