Anbefalt litteratur

Bokanmeldelse: Jihad mot Vesten: Med Norge som fiende

Å være velorientert handler om å ta innover seg dokumentasjon, reflektere over de forhold som beskrives og være kritisk til den. Arve Arefjords bok «Jihad mot Vesten: Med Norge som fiende» er en mur av dokumentasjon om islamismens inntog i det norske samfunnet, hvilket livsgrunnlag denne ideologien har i…

Å være velorientert handler om å ta innover seg dokumentasjon, reflektere over de forhold som beskrives og være kritisk til den. Arve Arefjords bok «Jihad mot Vesten: Med Norge som fiende» er en mur av dokumentasjon om islamismens inntog i det norske samfunnet, hvilket livsgrunnlag denne ideologien har i Norge, hvem som er mottakerne og tilhengerne, og hvilke steg de er villig til å ta for å oppnå gitte politiske målsettinger.

Arefjords bok tar for seg mange hendelser og fenomener fra inn- og utland. Boken er et kompendium i de aller fleste kjente jihadistiske terrorhandlinger eller planlagte, men ikke gjennomførte, terrorhandlinger i land rundt oss. Norge er i ferd med å bli en del av et skjebnefellesskap som må kjempe mot den samme typen ondskap, samtidig som man skal bevare de tingene som gjør oss gode som samfunn.

Fremveksten av lokale jihadister, salafister og islamister i Norge er det viktig å dokumentere. Arefjord tar for seg mange kjente hendelser og personer som i årene siden årtusenskiftet har valgt å være de mer krigerske av Allahs bakkemannskaper. Og det uten særlig omtanke for de av deres trosfeller som ønsker å leve balanserte, gode og fredelige liv sammen med resten av oss. De ikke-jihadistiske trosfellene er nemlig målskivene, de som jihadistene ønsker å rekruttere fra. De skaper berettiget frykt blant disse. Arefjord beskriver disse på et mikronivå som gjør inntrykk.

Det Nye Norge er et annerledes land enn det vi husker fra pre-9/11. Unntakene er på et eller annet vis blitt regelen. Vi har fått en ny normaltilstand. Vi reflekterer kanskje ikke over dette i våre travle liv. Men det er nærværende. Norge er enn så lenge skånet fra islamistisk terror. Men denne terroren står på vår trapp og vil gi seg til kjenne. Arefjords bok er i så måte en advarsel til resten av oss. Vi kommer ikke til å bli skånet.

Boken er en kronologisk oversikt i islamismens utvikling i Norge, dens agenter og aktører. Boken er aktuell, ikke bare etter skuddene i København, nedslaktingen av redaksjonen i Charlie Hebdo og andre grufulle hendelser. Frø som ble sådd for mange år siden, er innhøstingsklare. Radikaliseringen av norske borgere med tilhørighet i islamsk tro, er ikke tilfeldig. Med de mange som har deltatt i stridigheter i Syria og Irak på vegne av al-Dawliya al-Islamiya fi al-Iraq wa ash-Sham (ISIL), i Harakat al-Shabaab al-Mujahedeen (al-Shabaab) og som kommer fra store migrantgrupper i Norge, samt noen konvertitter, er landet blitt forandret.

Norge er et mål for terror, en base for terror i andre land og det drives terrorfinansiering. Arefjord dukker ned i materien og dokumenterer ugjendrivelige fakta. Vi er ikke forberedt på det som skjer. Landets lover er ikke rustet for å ta tak i denne formen for ekstremisme og kriminalitet. Vi har heller ingen kompetanse til å skjønne det overtydelige religiøse bakteppet for terroren som utføres av folk med bakgrunn eller botid i Norge, de som påvirker dem og den ideologien som ligger bak. Arefjord tar for seg disse faktorene på en måte som gjør boken leseverdig.

Leseren vil kanskje synes at listen over enkelthendelser er lang og kanskje noe detaljert beskrevet. Men Arefjords bok er nødvendig for å forstå, for å tyde og for å engasjere seg. De som blir islamister og som dermed omfavner en ideologi som kaster alle vårt samfunns kjæreste verdier på båten og hengir seg til en overlegenhetsideologi som bryter med den likebehandlingen som har gjort Norge til det landet det er, må tydes og forstås. Å være mot terror er omkostningsfritt. Å være mot ideologien som ligger bak er ikke politisk korrekt.

Arefjord kommer også med en kortfattet, men poengtert oppsummering av islamismens politiske grunnlag på slutten av boken. Den burde leseren lese først, ettersom den gir en grei og oversiktlig innføring i den islamistiske ideologiens grunner og gir inspirasjon til videre lesning.

Arefjords bok er derfor ikke bare en oppsummering av kjente hendelser og personer. Det er en advarsel om at vårt samfunn vil møte utfordringer vi ikke ønsker og som vil være til skade for oss. Vi er blitt advart, og Arefjords bok kommer kanskje i skumringstimen. Mørket er allerede her.

0-2

Arve Arefjord: Jihad mot Vesten: Med Norge som Fiende
Licentia forlag
ISBN 9788282581615