WFE: Verden er blitt mye farligere

I følge rapporten «Global Risk 2015» har den globale risikoen endret seg fundamentalt i løpet av det siste året, skriver Jyllands-Posten. World Economic Forum (WEF) påpeker at verdens ledere kommer til å investere vesentlig mye mer tid på konfliktløsninger i 2015 enn forutsett bare for et år siden. Rask urbanisering…

I følge rapporten «Global Risk 2015» har den globale risikoen endret seg fundamentalt i løpet av det siste året, skriver Jyllands-Posten. World Economic Forum (WEF) påpeker at verdens ledere kommer til å investere vesentlig mye mer tid på konfliktløsninger i 2015 enn forutsett bare for et år siden.

Rask urbanisering og tilgang på vann nevnes som noen av de største risikofaktorene.

WFE mener at den største trusselen mot stabiliteten i verden de neste 10 årene vil komme fra internasjonale konflikter med alvorlige økonomiske konsekvenser:

Fra at være koncentreret omkring økonomisk ulighed, klimaforandringer, massearbejdsløshed og risiko for en ny finanskrise, er det nu de geopolitiske risici, der topper listen.

I den netop offentliggjort rapport Global Risk 2015 peger World Economic Forum på, at verdens ledere i 2015 kommer til at investere væsentlig mere tid i konfliktløsninger, end det blev forudset for bare et år siden.

Ruslands lynannektering af Krim og den efterfølgende konfrontation med Vesten om Ukraine har 25 år efter Berlinmurens vakt mindelser om Den Kolde Krig, og atter bragt det geopolitiske magtspil tilbage i international politik.

Til forskel fra Den Kolde Krig er konflikten mellem Rusland og Vesten fra første færd blevet økonomisk med sanktioner og kontrasanktioner, der for alle parter har vist sig overordentligt kostbare.

Samme mønster gælder andre geopolitiske konflikter.

»Finanskrigen og dens følgevirkninger skabte et hidtil uset globalt samarbejde i skikkelse af G20. Geopolitiske risici, derimod, fører ofte til konfrontationer. Derfor bevæger verden sig i en mere farlig retning,« siger World Economic Forums grundlægger og arbejdende bestyrelsesformand, professor Klaus Schwab.

På grunn av den raske urbaniseringen anses mangelen på vann og sanitære forhold som den største globale risikoen. Særlig tilgangen på vann kan føre til geopolitiske konflikter med store konsekvenser.

I rapporten påpeker WFE at manglende byplanlegging i land som India, Pakistan og Bangladesh synliggjør at vann er en knapp ressurs.

I mange andre lande, især udviklingslande, eksisterer der hverken tidssvarende drikkevandsforsyning eller ordentlige spildevandsanlæg.

»OECD har anslået, at 3,5 pct. af det globale bruttonationalprodukt frem til 2030 vil skulle investeres i at sikre den globale drikkevandsforsyning. I dag lever mindst 700 millioner byboere under dårlige sanitære forhold, og uden de nødvendige investeringer i vandinfrastruktur er der stigende risiko for epidemier og et generelt hårdere pres på sundhedssystemet,« betoner World Economic Forum.

Professor Schwab peger på oliepriskrigen som et andet eksempel på en geopolitisk konflikt, der i sit udgangspunkt kan synes økonomisk, men vil få omfattende politiske konsekvenser. En lang periode med billigere olie vil eksempelvis gøre det sværere at nå til enighed om en ny global klimaaftale.

Flere av de globale risikofaktorene kan minskes ved optimal bruk av ny teknologi, men det siste kan hverken løse geopolitiske konflikter eller de påfølgende økonomiske konsekvensene.

»Vi har netop set i Frankrig, hvordan fundamentale samfundsværdier er blevet angrebet. Sådanne konflikter kan kun løses politisk, og sammen med geopolitiske konflikter vil de lægge beslag på en større del af den menneskelige kapacitet, som de globale politiske ledere repræsenterer,« understreger Klaus Schwab.

Jyllands-Posten: Verden er blevet meget farligere