Islam

Tvinges til å finansiere bønnerom

Avinor innfører ny avgift på Sola og Flesland flyplass. Alle drosjesjåfører må betale en bomavgift på 30 kroner når passasjerer skal hentes på flyplassen. Dette fordi Avinor vil bedre forholdene for muslimske sjåfører. Bomavgiften skal sørge for eget bønnerom for muslimer.

Uansett religiøs bakgrunn pålegges alle drosjesjåfører denne avgiften, heter det.

En ny avgift skal innføres på Flesland og Sola flyplass. Drosjer som skal hente passasjerer på flyplassen må betale en bomavgift på 30 kroner. Store deler av denne avgiften skal finansiere bønnerom for muslimer.

«Drosjesjåførane får det betre, då Avinor vil leggja til rette for dei med bønnerom, pauserom og toalett» opplyser Elisabeth Strømstad i Avinor.

Avinor er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Statsråd Ketil Solvik Olsens ansvar, med andre ord.

Nei, det er ikke 1.april i dag.

Stavangeravisen