Integrering og integreringspolitikk

Korrupsjon og ”antirasisme” i politiet

12.juni 2006 meldte rights.no dette: ”Høy korrupsjon blant pakistanske politibetjenter i England. Polititjenestemenn med bakgrunn fra Asia, er ti ganger mer korrupte enn britisk politi”, viste en hemmelig, men lekket rapport. ”Særlig korrupte er pakistanske tjenestemenn,” hette det. Norskpakistaneren Akhtar Chaudhry er nå ansatt på Politihøyskolen for å rekruttere betjenter blant sine egne. Økt kulturkompetanse understrekes, og hudfarge: det er ikke bra at ”kun hvite” betjenter utøver statens maktmonopol, mener Chaudhry.

Den høye korrupsjonen blant særlig pakistanske betjenter i Storbritannia ble forklart med press fra familie, storfamilie og miljøet. Rapporten sier at “pakistanske tjenestemenn lever i en pengekultur der det å ‘assistere storfamilien betraktes som en plikt’, og i et miljø der store pengebeløp lånes mellom slektninger og venner”. The Guardian skrev:

A secret high-level Metropolitan police report has concluded that Muslim officers are more likely to become corrupt than white officers because of their cultural and family backgrounds.

The document, which has been seen by the Guardian, has caused outrage among ethnic minorities within the force, who have labelled it racist and proof that there is a gulf in understanding between the police force and the wider Muslim community. The document was written as an attempt to investigate why complaints of misconduct and corruption against Asian officers are 10 times higher than against their white colleagues.

The main conclusions of the study, commissioned by the Directorate of Professional Standards and written by an Asian detective chief inspector, stated: «Asian officers and in particular Pakistani Muslim officers are under greater pressure from the family, the extended family … and their community against that of their white colleagues to engage in activity that might lead to misconduct or criminality.»

It recommended that Asian officers needed special anti-corruption training and is now being considered by a working party of senior staff.

The report argued that British Pakistanis live in a cash culture in which «assisting your extended family is considered a duty» and in an environment in which large amounts of money are loaned between relatives and friends.

Til avisa Groruddalen, her fra document.no 1.januar 2014, sier Akhtar Chaudhry:

 Jeg er overbevist om at politiet vil være enda bedre rustet til å håndtere oppgaver dersom etaten har en bred sammensetning. Da har man mer kompetanse om andre språk, religioner og kulturer, sier han.

(…)

Politiet er den eneste etaten i Norge med rett til å bruke makt overfor befolkningen.

-Dersom kun hvite nordmenn har denne retten så lever vi i et udemokratisk samfunn. Det må aldri bli slik at én gruppe sitter med makta, mens en annen gruppe opplever maktmisbruk, sier Chaudhry.

Nå er det slik at jeg kjenner en del i politiet som forteller at den spesifikke rekrutteringen av ikke-vestlige for å få kulturkompetanse, ikke har fungert etter intensjonen: generelt bringer de i liten grad saker blant sine egne eller løser saker knyttet til sine egne. Internt i politiet er det mistanke om at lojaliteten til egne familier og miljø står fremst, noe jeg har hørt fra flere hold over flere år.

Hvorfor ”de andre” enn ”hvite” skulle oppleve maktmisbruk, er meg en gåte. Pågripes man for et kriminelt forhold, spiller det vel ingen rolle om betjenten er norsk eller har utenlandsk opprinnelse?

Minner også om saken fra taxfree på Gardermoen der en Oslobetjent ble tatt for tyveri. Saken vakte stor irritasjon internt i media da personens opprinnelse ble holdt skjult og førte til et negativt lys på Oslopolitiet som sådan. Saken var knyttet til en norskpakistansk kvinnelig betjent, har jeg fra kilde internt. Det samme gjelder ”rollemodellen” i Oslopolitiet, også hun norskpakistansk, som ble siktet for menneskehandel i 2013 med en kokk og pakistaner uten lovlig visum, som hun dertil hadde giftet seg med, og han hadde søkt familiegjenforening. Politiet fant kokken og ektemannen i leiligheten til kvinnen, som jobbet i utlendingspolitiet. Politiet mente det handlet om et proformaekteskap.

Så vil jeg minne Chaudhry om at det går fint an å tilegne seg kunnskap om æreskultur og religion, uavhengig av bakgrunn, det samme forholdet er gjeldende innen andre felt som kunster innen norsk folkedans.