Islam

Terrorismen i verden øker

Det er ikke bare en følelse man sitter med. Det er dokumentert av anerkjente Institute for Economics and Peace (IEP), at andelen ofre for terror har økt siden 2011, og at landene Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria og Syria er episentre for terror. Antall drepte er svimlende høyt. Er fattigdom terroristenes drivkraft?

Tallene er som følger: om lag 6 000 drepte i Irak i fjor, Afghanistan 3 000, Pakistan og Nigeria med pluss/minus 2 000 hver, og Syria om lag 1 000 drepte. De fleste ofrene er muslimer. I tillegg kommer kristne og yesidier. Rapporten til IEP viser at det er fullt mulig å slå tilbake terror, som at vi klarte å bekjempe Baader-Meinhof i Tyskland. Separatistgrupper kan gis større politisk selvstyre og slik legge ned terrorvirksomhet, mens en tredje vei er å sette i gang en politisk prosess slik at terroristene enten legger ned våpnene eller eller isoleres fra omlandet som har støttet de.

Så helles det kaldt vann i blodet: Mot religiøs motivert terror er knapt noen av de nevnte alternativ mulige.  Terroristene kjemper for en stat, et kalifat, styrt av Allah, og som skal omslutte hele kloden. Å inngå kompromiss med de vantro vil for sunniterroristene være utenkelig, slår rapporten fast. Skulle kalifatet vinne frem, vil det hele tiden være nye fiender som skal bekjempes, fiender som er utsendt av Satan, enten det er shiamuslimer eller yesidier. Og når Satan skal nedkjempes er alle mulige virkemidler akseptable.

IEP slår fast at det i all hovedsak er religiøs motivert terror begått av sunnimuslimer som har vokst frem, altså den som er vanskeligst å bekjempe. I 2013 ble det begått om lag 1 500 sunniterrorangrep, samtidig som aktivitetene til separatistgrupper ble redusert.

Mang en oppnevnt eller selvoppnevnt ekspert peker på fattigdom som vesentlig for å forstå terrorismen. Sist ut i Norge var Torkel Brekke, professor i religionshistorie på Urix NRK P2, lørdag 6.desember. Ca fem minutter ut i sendingen er Brekke i studio med vekt på påstander om økonomiske motiv. IEP-rapporten avfeier fullstendig denne teorien. Det er ingen sammenheng mellom terror og fattigdom. Halvor Tjønn skriver i siste utgaven av Dag og Tid følgende (kun papir):

Det en derimot kan se, er at høy grad av spenning og vold mellom etniske, religiøse og sosiale grupper, har sammenheng med økt forekomst av terror. Men dette er bare en korrelasjon. Ser en på årsaken til terroren, er det den religiøse fundamentalismen i form av ytterliggående sunniislam som er viktigere enn noe annet i dag.

I Vesten har det vært lite sannsynlig å bli drept grunnet terror. I Storbritannia ble 57 personer drept av terror i perioden 2000 til 2011, alle i 2005 i London, mens i samme periode ble 10 776 personer drept, altså en person mot 188 personer. Grunnet ABB er forholdstallet for Norge en av seks drepte i nevnte periode.

Hva Norges fremtid blir, vil mye avhenge av hvordan PST håndterer hjemvendte IS-krigere.