Innvandring

Så sterkt var behovet for asyl

Unge menn fra Syria får beskyttelse hos oss i Europa, for så å dra tilbake til hjemlandet for å delta i krigen. Egentlig er det ingen grunn til å bli overrasket. Tvert om er det jo dette som er mønsteret innen asylfeltet: når oppholdstillatelsen er på plass, er det tid for avreise, destinasjon hjem.

Det er danske justismyndigheter som har avdekket at ”et stigende antall” unge syriske menn som har fått asyl og dermed dansk utlendingspass, etterspør deres opprinnelige syriske pass for å kunne dra over grensen tilbake til Syria. Danske myndigheter vil frata disse ”flyktningene” oppholdstillatelsen, skriver Berlingske tidende.

Af dokumentet fra september 2014 fremgår det, at Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen – der behandler asylsager i Danmark – har oplevet en »stigning« i antallet af flygtninge, der efter at have fået asyl i Danmark ønsker at få udleveret deres oprindelige syriske pas. Formålet er, mener myndighederne, at tage tilbage til Syrien og deltage i den syriske borgerkrig.

»Hvis flygtninge fra konfliktområder (…) anmoder om at få udleveret deres deponerede nationalitetspas, må det forventes, at de har til hensigt at rejse til hjemlandet og eventuelt deltage i væbnet konflikt«, fremgår det. Ifølge dokumentet ”drejer det sig især om yngre mandlige flygtninge.«

En integreringskonsulent med syrisk bakgrunn mener at det antakelig er kurdiske menn som reiser tilbake til krigen, fordi kurderne føler seg sviktet av Vesten i kampen med Den islamske staten. Han om den påstanden.

Jeg tror mange av oss kjenner til en eller flere personer som i sin tid kom som asylsøker, for så å reise på besøk til gamlelandet. Likeledes at vi kjenner flyktninger som har vært her siden 80-tallet, og som aldri har kunnet sette sin fot i opprinnelseslandet igjen. Sistnevnte gruppe er gjerne de som kom som kvoteflyktninger gjennom FN-systemet.

Hvor lenge skal politikere og medier fortsette å late som om vi har et humant, fornuftig og velfungerende system på feltet?