Ny studie: Polygami utbredt i Storbritannia

En ny studie konkluderer med at polygami er enormt utbredt i det muslimske miljøet i Storbritannia. Praksisen, som stilltiende blir akseptert, fanger muslimske kvinner i en juridisk limbo. Britiske myndigheter gjør likevel lite eller ingenting for å stanse det. Studien tok for seg muslimske kvinner og fant at et stort…

En ny studie konkluderer med at polygami er enormt utbredt i det muslimske miljøet i Storbritannia. Praksisen, som stilltiende blir akseptert, fanger muslimske kvinner i en juridisk limbo. Britiske myndigheter gjør likevel lite eller ingenting for å stanse det.

Studien tok for seg muslimske kvinner og fant at et stort antall er avskåret fra grunnleggende juridiske rettigheter fordi de er fanget i religiøst sanksjonerte «ekteskap» som ikke er anerkjent av det britiske lovverket.

Funnene ble presentert i Overhuset av Baroness Cox, som står i spissen for å pålegge landets uformelle shariadomstoler nye reguleringer.

De aktuelle kvinnene er ofte født i utlandet og brakt til Storbritannia for arrangerte ekteskap. I noen tilfeller er de ikke engang klar over deres virkelige status.

Organisasjonen Aurat arbeider med muslimske kvinners rettigheter og i studien intervjuet de 50 kvinner om deres personlige situasjon. Ni av ti beskrev seg selv som gift, men bare en av ti var i ekteskap formalisert gjennom en borgerlig seremoni eller i en moskè med vigselsrett og dermed anerkjent av britisk lov.

Flere hadde gjennomgått en såkalt «Nikah-seremoni» eller et vielsesrituale i deres egne hjem, og var ikke klar over at det ikke er juridisk anerkjent.

To tredjedeler av de som identifiserte seg selv som gift fortalte at ektemannen hadde mer enn en kone. Noen ektemenn hadde så mange som fire «koner».

I noen tilfeller visste imidlertid ikke kvinnen om de andre konene, som har sine egne boliger.

«Ezza» (32) fant etterhvert ut at ektemannen hadde tre andre koner og fortsatt er gift med dem. – Han lever sammen med meg, men nekter å betale for noe. Jeg bor i huset han kjøpte, men jeg hever sosiale stønader for å betale lånet hans.

«Asifa» (47) søkte om skilsmisse bare for å oppdage at hun ikke var juridisk gift. – Jeg gikk til en advokat som fortalte at jeg ikke hadde noen juridiske rettigheter fordi jeg er ansett som en kjæreste og ikke en hustru. Jeg ble bare sittende der i sjokk.

– Vi kan ikke ekstrapolere direkte fra dette, men vi kan gjøre den rimelige antagelsen at dette ikke er urepresentativt. Dette er helt klart utbredt og vi har derfor med et stort antall å gjøre, sier Baroness Cox og fortsetter:

– Implikasjonene for kvinnene er veldig alvorlig og det bryter med de grunnleggende prinsippene i vårt land at polygami er ulovlig og likevel blir stilltiende akseptert og tillatt å spre seg.

“It is just continuing without any comment or expression of concern but for the women it causes concern and they are suffering.

“But these are very closed communities and it is very hard to ascertain the exact extent to which this is happening.

“In some communities women … find great pressure not to speak out and bring shame on the community.”

Lady Cox last year tabled a private member’s bill to regulate unofficial sharia courts which she said compound the pressure on women in some communities.

“Our suffragettes paid a very high price for women to have their freedom and have their rights and if they saw what some of the Muslim women are suffering in this country they would turn in their graves,” she said.

“It is putting the clock right back and anyone who is concerned about women’s rights and our freedoms in this country should be deeply concerned by the predicament of these women.

“The gap between the de jure situation where everyone has access to the law and the de facto situation in this country is a chasm.”

Problemstillingen er ikke ny.

I 2009 anslo britiske myndigheter at rundt 1.000 muslimske menn hadde flere koner, men at praksisen var nedadgående. Det ble imidlertid ikke gitt noen forklaring på en eventuell tilbakegang. Britisk-pakistanske Baroness Flathers pekte derimot på de mange enslige mødrene i det pakistanske og bangladeshiske miljøet, som ellers ikke er vanlig i de aktuelle kulturkretsene. Samtidig ga flere sosialarbeidere som jobber på innsiden av miljøene uttrykk for at flerkoneri er svært utbredt og anslo at det virkelige antallet polygamister er nærmere 20.000.

Det er britiske skattebetalere som i mange tilfeller ender opp med regningen for muslimske menns religiøst og kulturelt sanksjonerte polygami:

Flerkoneri utløser ekstra økonomiske stønader og større boliger hvis ekteskapet er inngått i land der flerkoneri er lovlig, samtidig som det som i britiske myndigheters øyne er enslige mødre har krav på en rekke velferdsytelser som sosialboliger/ekstra boligstønad og høyere barnetrygd.

The Telegraph: Mass polygamy in UK Muslim community – claim