Innvandring

Forskere: SD er ikke fascistisk

Det har gått sport i å definere Sverigedemokraterna for fascistiske eller nyfascistiske, som statsminister Stefan Löfven nylig kalte SD. Det kan hende at Löfven angrer seg i dag. En rekke svenske forskere slår fast at stemplet er uriktig og advarer mot å tømme viktige begrep for innhold.

Da Stefan Löfven og finansminister Magdalena Andersson gikk ut og definerte SD som et “nyfascistiskt” parti med henvisning til standup-komikeren Henrik Arnstad, som er en yndet kilde til så mangt for Journalistisk Venstreparti, skal vi ikke se bort i fra at Socialdemokraternas lederskap skjøt seg selv i foten. Meningsmålingen viste jo raskt folkets syn på SD, som ble sendt seks prosentpoeng opp på den siste målingen til nesten 18 prosent.

Når det blir nytt nasjonalvalg i mars neste år, kan SD se 20-tallet. Med god hjelp fra ansvarsløse politikere som fører en politikk som de må vite knekker velferdsstaten og som samtidig slenger om seg med forferdelige etiketter til dem som legger fakta på bordet. Og nå også med god hjelp fra forskere. Magasinet Forskning & Framsteg har snakket med flere av Sveriges tyngste forskere, og alle avviser at SD er i bås med fascisme, verken gammel eller ny av slaget. Dessuten: når man ikke kan belegge slike grove påstander, har de en tendens til å slå motsatt ut.

– Enligt min uppfattning finns det inte fog för att kalla SD något som innefattar fascism. Partiets program har inte ett innehåll som är förenligt med något sånär stringenta definitioner av fascism, skriver Anders Widfeldt, som är statsvetare vid University of Aberdeen och som forskar om högerextrema rörelser i Europa.

(…)

Enligt Heléne Lööw, docent i historia vid Uppsala universitet och expert på högerextremism, består SD av en ideologisk blandform av en rad olika strömningar.

Andreas Johansson Heinö påpekar ett annat problem, urvattningen av diverse begrepp och epitet som riskerar att göra folk oförmögna att känna igen dessa då de verkligen inträffar på riktigt.

– Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti, inte ett fascistiskt. Det är oseriöst att låtsas som att nationalism och fascism är synonymer. Det är olyckligt om betydelsen av begrepp som fascism och rasism devalveras. Vi behöver också vara vaksamma med begreppen så att vi verkligen känner igen en fascistisk rörelse när den uppstår.

Menar man allvar med att Sverigedemokraterna är ett nyfascistiskt parti – och därmed per definition ett hot mot demokratin i Sverige – borde den logiska följden vara att det blir Säpos, inte de övriga partiernas, uppdrag att bekämpa dem. Skulle ett antidemokratiskt fascistiskt parti få 13 procent av rösterna i Sverige skulle jag själv överväga att emigrera.

Det skriver Andreas Johansson Heinö, som är statsvetare vid Göteborgs universitet och författare till boken Gillar vi olika? Han forskar om nya högerextrema partier i Europa.

Mer kritik mot Socialdemokraternas desperata tilltag kommer från Malmö högskola.

– Benämningen är helt fel. Jag har undervisat om SD vid Köpenhamns universitet. Vi studerade partiets eget material och inget ger belägg för rasism eller fascism. Fråga Stefan Löfven eller Magdalena Andersson om de studerat SD primärmaterial – för jag tror inte det. Den ene citerar den andre som citerar den tredje… Det skriver Göran Adamson, forskare i socialt arbete vid Malmö högskola, och som forskar om multikulturalism och populism.

Dermed står Socialdemokraterna ganske ensomme igjen med venner som Henrik Arnstad og obskure venstreekstremister – pluss hele Alliansen også, da. Men man aner bevegelser i positiv mental retning på den andre siden av Kjølen. Kanskje også norske politikere skulle lese seg opp på partiprogrammet til SD og deretter vurdere å endre tonen noe når SD omtales? Det er heller ikke dumt å ha i mente hvordan man selv gjennom årene er behandlet som spedalsk, helt frem til man kom i regjeringsposisjon?