Innvandring

Et opprør mot eliten ulmer i Sverige

Innvandringen til Sverige bryter ned velferdsstaten. Dette er i ferd med å gå opp for folk flest. Den politiske krisen i Sverige er temaet for Folketingsmedlem og eksstatstråd Karen Jespersen. Hun mener at det ikke lenger går an for svensk elite å fornekte masseinnvandringens problem.

Gjengitt med forfatterens tillatelse, kommentar i Berlingske tidende

Et oprør mod eliten ulmer i Sverige

Innvandring. Sverige oplever i disse år en masseindvandring, som er ved at nedbryde det svenske velfærdssamfund. Hidtil har eliten været i stand til at holde befolkningen i et jerngreb af politisk korrekthed. Men nu er der ved at ske noget efter udskrivelse af valg efter kun to måneder med en rød regering.

Sverige er i politisk krise. Det hænger sammen med, at den svenske socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven kom i mindretal efter kun 62 dage ved magten og måtte udskrive nyvalg.

Men denne krise stikker langt dybere. Den afspejler de alvorlige problemer, det svenske velfærdssamfund befinder sig i på grund af en uhørt stor masseindvandring. Men krisen viser også et begyndende oprør mod den politisk korrekte elite og den stadigt større tilstrømning fra ikke-vestlige lande, som eliten målrettet har arbejdet på.

I modsætning til Danmark er kritikerne af den store indvandring i Sverige blevet mødt af en veritabel hetz. Selv forsigtige påpegninger af de problemer, som den ikke-vestlige indvandring skaber, er blevet stemplet som fremmedfjendskhed og racisme. Når det gælder Sverigedemokraterne, har hetzen været ekstremt voldsom, og den har i en række tilfælde været forbundet med direkte forfølgelse af mennesker med tilknytning til dette parti.

Men elitens stempling af alle indvandringens kritikere som onde mennesker, løste ikke det svenske samfunds store problemer med konsekvenserne af en så massiv indvandring: Store økonomiske byrder, manglende integration på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet, parallelsamfund, voldskriminalitet og banders hærgen, kvindeundertrykkelse, herunder tvangsægteskaber, og islamisk radikalisering.

 

Alene i år vil over 100.000 asylansøgere få ophold i landet og deres familier vil snart følge efter. Det er dyrt, og underskuddet på statens budget er allerede blevet 40 mia. sv. kr. større end forventet. Mange kommuner er nu ved at segne under byrden med at få indplaceret de mange nye, der kommer til.

Og da stort set ingen andre partier tog disse problemer og deres årsager alvorligt, begyndte Sverigedemokraterne at vokse.

VED VALGET I september i år fik Sverigedemokraterne stor fremgang til næsten 13 procent. I den seneste meningsmåling står partiet til at få 17,7 procent af stemmerne, hvis der var valg nu. Men tilsyneladende vil de svenske toppolitikere fortsat ikke se i øjnene, at det er udtryk for en voksende folkelig protest – og at denne protest bunder i en særdeles reel fejludvikling i det svenske samfund.

Det mest slående udtryk for denne virkelighedsfornægtelse hos den politiske elite var bemærkningen fra den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven om, at Sverigedemokraterne er »nyfacistiske«. Bemærkningen faldt, umiddelbart efter at Löfven havde udskrevet valg til 22. marts. Finansminster Magdalena Andersson, ligeledes socialdemokrat, fik også kaldt Sverigedemokraterne for et »lille nyfascistisk parti«.

Fredrik Reinfeldt ændrede heller ikke holdninger. I et interview med Politiken sidste søndag mente han, at der er rigelig plads til, at de nordiske lande kan tage imod mange flere flygtninge og indvandrere. I den forbindelse kom han med en opsigtsvækkende udtalelse, der givetvis vil blive citeret mange gange som pragteksemplet på den svenske elites blindhed: Hvad betyder ordet »nok«? Er Sverige fyldt op? Er Norden fyldt op? Er vi for mange mennesker? Vi er 25 mio. mennesker, som bor i Norden. Jeg flyver ofte rundt over det svenske landskab. Det vil jeg anbefale andre at gøre. Der er uendelige marker og skove. Der er så meget plads, man kan tænke sig. De, der hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op.«

I FULDT ALVOR mente Reinfeldt altså, at spørgsmålet om indvandringens omfang blot drejer sig om, hvor store friarealer der findes i landskabet. Det er jo en fuldkommen absurd tankegang. Rein- feldt taler om sine oplevelser, når han flyver, og hans udtalelser vidner sandt for dyden om, at der mangler jordforbindelse.

Flere og flere svenskere mener tilsyneladende, at det er ved at være nok.

Forskere har samstemmende taget afstand fra Stefan Löfvens karakteristisk af Sverigedemokraterne som et »nyfacistisk« parti. En lederskribent i Göteborg Posten har meget direkte skrevet om de økonomiske problemer, som masseindvandringen medfører.

Men det er især i det store borgerlige parti, Moderaterne, at der er uro. En undersøgelse viser, at der er udbredt utilfredshed med Fredrik Reinfeldts holdning under valgkampen. Det er især hans udtalelser om, at svenskerne skal »åbne deres hjerte«, der bliver kritiseret af partirepræsentanter fra hele landet. Den udtalelse betød, at vi tabte valget, siger en repræsentant for partiforeningen i Olufström til SVT.

SVENSK TV HAR spurgt ledende kommunalpolitikere fra partiet. 52 procent af dem siger, at der bør være mindre indvandring til Sverige. De ønsker, at partiet ændrer sin udlændingepolitik. De siger også, at man ikke kan føre en åben debat i partiet om udlændingepolitikken.

Det er dog langtfra alle, der er enige. I Olufström stiller flere medlemmer sig bag Reinfeldt. Og Anna Kinberg Batra, der afløser Reinfeldt som formand til januar, vil heller ikke ændre partiets politik.

I de næste tre måneder vil store dele af den svenske elite endnu en gang fortælle svenskerne, at det er fremmedfjendsk at holde af sit land, sin kultur og sine værdier. De vil tale for en fortsat masseindvandring.

Men meget tyder på, at proppen er gået af flasken. Flere og flere synes at få modet til at sige fra.