Innvandring

Alliansen vil ha nye politiske regler for å kneble SD

Alliansen utgjøres av fire partier, der Høyres søsterparti, Moderaterna, er størst. Nå frir Alliansen til Sosialdemokraterna for å få på plass nye regler for regjeringsdannelse og budsjettavstemning. Det hele handler om å parkere Sverigedemokraterna på sidelinjen uten noen som helst innflytelse. De som har spådd et mer og mer totalitært Sverige kan se ut til å få rett?

I en kronikk i Dagens Nyheter lanserer de fire politiske lederne sine visjoner for nye politiske spilleregler i Sverige etter at Stefan Löfven (S) nå styrer landet etter Alliansens statsbudsjett, vedtatt med SDs støtte. De prøver på ingen måte å skjule sin agenda – tvert om. Bare les:

I dag kan inget parti förvänta sig egen majoritet. Inget parti kan heller förvänta sig att sitta i regering ensam. Allianssamarbetet har varit vårt svar på denna förändring.

För att framöver kunna hantera det förändrade parlamentariska läget är två delar särskilt viktiga: tydlighet kring hur statsministern ska utses samt hur den konstellation som har störst parlamentariskt underlag ska kunna genomföra sin ekonomiska politik. De förändringar som krävs kan göras i riksdagsordningen, genom lagstiftning eller överenskommelser.

Vi har öppnat för samtal med de rödgröna partierna för att hitta en långsiktig väg framåt. Vi hoppas och tror att tiden nu är mogen för de rödgröna partierna att ta detta ansvar och möta allianspartierna i samtal. Vi vill se ett gemensamt ansvarstagande som lägger grunden för att den stabilitet som historiskt varit utmärkande för den svenska demokratin kan värnas.

Vår inställning har hela tiden varit att den konstellation som i valet får störst stöd ska bära regeringsansvaret. Det innebär att vi avser följa samma princip som vi gjort tidigare: om Alliansen inte kan bilda regering så lägger vi ned våra röster om talmannens förslag till statsminister är en naturlig följd av det parlamentariska läget och det kan göras troligt att regeringen i huvudsak kan vinna stöd för sin politik. Det är att visa respekt för väljarna. De idéer om storkoalitionslösningar som förts fram från olika håll är inte aktuella av flera skäl. Till att börja med är de politiska skillnaderna mellan blocken omfattande, men vi kan även se att de länder som valt denna väg i de flesta fall stärkt förutsättningarna för ytterlighetspartier att växa sig ännu starkare.

Vi vill utveckla och skärpa reglerna kring budgeten och riksdagens arbetsformer för att skapa stabila förutsättningar för att Sverige ska kunna styras även under nya parlamentariska förhållanden. Ramverket kring budgeten behöver stärkas. Det måste vara tydligt att budgeten ska tas i sin helhet.

Vi är även beredda att diskutera hur röstningsreglerna i riksdagen fungerar för att undvika den typ av ansvarslösa agerande som Sverige­demokraterna nu givit exempel på. Utgångspunkten skulle vara att det budgetalternativ som har det starkaste stödet i kammaren faktiskt också blir det som beslutas. Förändrade röstningsregler skulle kunna genomföras genom överenskommelse mellan partierna eller en förändring i riksdagsordningen avseende budgetbeslutet. Regeländringarna skulle kunna avgränsas till beslut som är budgetrelaterade, till exempel budgetproposition, vårproposition och ändringsbudget.

Det er bare å notere seg disse signaturene som vil at et mindretall av folket skal kunne ha den politiske flertallsmakten, alt for å kunne fortsette masseinnvandringen:

Anna Kinberg Batra, gruppledare i riksdagen (M)

Annie Lööf, partiledare (C)

Jan Björklund, partiledare (FP)

Göran Hägglund, partiledare (KD)