Theo_HRS_legger ned blomster

Her legger jeg på vegne av HRS og friheten ned blomster på åstedet for henrettelsen av Theo van Gogh.