Nulltoleranse for barbariske kulturelle praksiser

Den canadiske regjeringen har fremmet en lov om Nulltoleranse for barbariske kulturelle praksiser. I regjeringens redegjørelse heter det: «Nulltoleranse for barbariske kulturelle praksiser-loven demonstrerer at Canadas åpenhet og generøsitet ikke omfatter tidlige- og tvangsekteskap, polygami eller andre typer barbariske kulturelle praksiser. Canada vil ikke tolerere noen typer vold mot…

Den canadiske regjeringen har fremmet en lov om Nulltoleranse for barbariske kulturelle praksiser. I regjeringens redegjørelse heter det:

«Nulltoleranse for barbariske kulturelle praksiser-loven demonstrerer at Canadas åpenhet og generøsitet ikke omfatter tidlige- og tvangsekteskap, polygami eller andre typer barbariske kulturelle praksiser. Canada vil ikke tolerere noen typer vold mot kvinner eller jenter, inkludert konemishandling, vold i den såkalte «ærens» navn eller andre, hovedsakelig kjønnsbasert vold. De som blir funnet skyldig i disse forbrytelsene vil bli alvorlig straffet under Canadas straffelov.»

For å levere i forhold til regjeringens engasjement for ofre for vold og mishandling og for å sende et sterkt signal til de i Canada – og de som ønsker å komme til Canada – om at slike praksiser ikke vil bli tolerert på canadisk jord, foreslår regjeringen følgende endringer i føderale lover:

Loven om innvandring og beskyttelse av flyktninger:

Å takle polygami gjennom en egen polygami-klausul i loven om innvandring og beskyttelse av flyktinger, som betyr at midlertidige eller permanente innbyggere som praktiserer polygami i Canada kan bli erklært som uønsket ene og alene på bakgrunn av dette. En domfellelse er ikke nødvendig og hvis man blir erklært uønsket som følge av dette, kan man bli deportert.

Ekteskapsloven:

Endringer på to områder i eksisterende lov for gyldige ekteskap: Kravet om fritt og opplyst samtykke og kravet om avsluttet eksisterende ekteskap før inngåelse av nytt.

Regjeringen foreslår også å sette minimumsalderen for ekteskap til 16 år for hele nasjonen.

Straffeloven:

Endringer for ekstra beskyttelse i tilknytning til de foreslåtte endringene i ekteskapsloven for å forhindre tvangsekteskap eller bortgifting av mindreårige. Endringene vil innebære fengselsstraff opptil to år for personer som med vitende vier mindreårige, foretter vielsen i tvangsekteskap eller foretar vielser som er i strid med canadisk ekteskapslov.

Kriminalisering av aktiv og vitende deltagelse i seremonier tilknyttet tvangsekteskap eller bortgifting av mindreårige. Kriminaliseringen innebærer en strafferamme på inntil fire og fem års fengsel og gjelder foreldre eller andre familiemedlemmer av den som blir tvunget til å gifte seg og den som foretter vielsen enten vedkommende er offisielt autorisert eller ikke.

extend the existing offence of removing a child from Canada for the purpose of having certain offences committed abroad to include the removal of a child for the purpose of a forced marriage or a marriage under the age of 16 outside of Canada (proposed paragraph 273.3(1)(d))—this offence will be punishable by a maximum of five years in prison; and introduce a new peace bond that gives the court power to impose conditions on a person where there are reasonable grounds to fear that a forced marriage or a marriage under the age of 16 will otherwise occur (proposed section 810.02).

Den canadiske regjeringen vil også endre straffeloven i forbindelse med bekymring over de såkalte æresdrapene som har blitt begått i landet. I disse sakene har de involverte som har drept sin kone, søster eller søsters forlovede hevdet at drapet var motivert av deres oppfatning av at ofrene hadde vanæret dem eller deres familie på grunn av deres oppførsel eller valg på bakgrunn av deres kulturelle syn på passende kjønnsrollemønster og oppførsel.

The defence of provocation currently allows a person found to have committed murder (which carries a mandatory sentence of life in prison and minimum parole ineligibility periods) to seek a conviction of manslaughter instead (with no minimum sentence unless a firearm is used) by arguing that the victim’s conduct provoked them to lose self-control and kill.

Currently, any conduct by the victim—including insults and other forms of offensive behaviour that are lawful—can potentially qualify as provocation if it is found to be sufficient to cause an ordinary person to lose self-control, the accused was not expecting it and the killing was sudden. The proposed amendment would limit the defence of provocation so that lawful conduct by the victim that might be perceived by the accused as an insult, or offend that person or their sense of family “honour” or reputation, cannot be used to reduce murder to manslaughter. Only conduct by the victim that amounts to a relatively serious criminal offence (i.e. an offence under the Criminal Code punishably by at least 5 years in prison) could be argued to be “provocation” for the purposes of the defence.

Consequential amendments

Consequential amendments resulting from the above-mentioned changes will also be made to the Prisons and Reformatories Act and the Youth Criminal Justice Act to include references to the new peace bond.