Innvandring

Da skjer det vi var så bekymret for

Korrupsjon. Valgfusk. Favorisering av egen etnisk gruppe. Ingen vilje til å stoppe fremvekst av ekstremisme, som hat mot jøder og homofile. Nå er bydelen Tower Hamlet i London satt under statlig administrasjon og politietterforskning. Dette er den første på de britiske øyene og varsku om at flere islamdominerte områder vil føres opp på listen, ikke bare der men også i andre sentrale deler av Europa.

Politiet etterforsker en ”rotten bydel” som anklages for kameraderi, korrupsjon og religiøs ekstremisme. Politisk ledelse i Tower Hamlet har solgt eiendommer til allierte og hundretusener av pund har blitt gitt i tilskudd til lugubre organisasjoner som stipend. Den uavhengige ordføreren, tidligere Labour, Lutfur Rahman, skal personlig ha deltatt i bedragene, en mann med et meget slett renommé. Han har opptrådt som en ”middelaldersk monark”, heter det i en offentlig rapport.

Contracts were awarded without the appropriate paperwork while Lutfur Rahman, the independent elected Mayor, personally selected preferred companies, an official report found.

Mr Pickles told the Commons that Mr Rahman had dispensed public money like a “medieval monarch” and oversaw an administration that was «at best dysfunctional, at worst riddled with cronyism and corruption”.

Mr Rahman’s election, in part thanks to support from the borough’s Bangladeshi community, is now being challenged in the High Court following allegations of electoral fraud.

He assumed some of the powers of the Chief Executive, failed to appoint permanent senior officials and his councillors regularly over-ruled of officers’ advice on how to spend taxpayers’ money, the report by PricewaterhouseCoopers (PwC) accountants found.

“Executive power is unchecked and executive power has been misused,” Mr Pickles told the Commons, adding Mr Rahman’s administration had allowed anti-Semitism and religious extremism to “fester”.

“The abuse of taxpayers’ money and culture of cronyism reflects a partisan community politics that seeks to trade favours and spread division on the rates,” he said.

Hele ti av elleve økonomiske tildelinger mangler det dokumentasjon for.

Nå er det slik at Tower Hamlet har vært i både nasjonalt og internasjonalt søkelys i flere år grunnet bydelens demografiske utvikling og påfølgende utenforskap. Derfor besøkte jeg dette området i London for et par år siden. Ved undergrunnen i White Chappel så det slik ut:

toniqab2

 

 

niqab_stoff

 

IMG_0539

Man opplever å komme til tredje verden, og det er den mentaliteten som har slått røtter nå, ser det ut som. Jeg mener bestemt å huske at i 2003 skrev vi om en annen rapport fra samme land, der det fremkom at politibetjenter av pakistansk herkomst var 10 ganger mer korrupte enn britiske kollegaer, Dette ble forklart med to forhold: 1) Pengelånepraksisen. Man låner ikke i banken, men blant egne, noe som fører til at man kommer i et avhengighets- og skyldnerforhold. 2) Lojalitet til sine egne. Man presses til å hjelpe egne som er i søkelys for kriminelle forhold. (Grunnen til at jeg ikke finner artikkelen er at vi har lagt om nettsiden i flere runder, og slik mistet artikler som var arkivert. Men jeg husker denne artikkelen meget godt, også fordi den ble unndratt offentligheten, for så å bli lekket)

Det ligger åpent i dagen at slike forhold allerede eksisterer i Norge. Spørsmålet er bare når det vil bli så omfattende at det blir åpenbart for alle og et offentlig tema, antakelig først i vår hovedstad Oslo, som ligger nå på rundt 30 prosent innvandrere, der ikke-vestlige dominerer.

Tower Hamlets: damning report lays bare cronyism and misuse of public money

Eric Pickles takes over ‘rotten’ Tower Hamlets