1 av 7 unge briter sympatiserer med Den islamske staten

En undersøkelse viser at en av syv unge briter sympatiserer med Den islamske staten (IS), skriver The Times. Direkøren for prosjektet «britisk religion i antall» ved universitetet i Manchester, Clive Field, sier at undersøkelsen til en viss grad forklarer at det nå drar fem britiske statsborgere i uken på jihad…

En undersøkelse viser at en av syv unge briter sympatiserer med Den islamske staten (IS), skriver The Times.

Direkøren for prosjektet «britisk religion i antall» ved universitetet i Manchester, Clive Field, sier at undersøkelsen til en viss grad forklarer at det nå drar fem britiske statsborgere i uken på jihad og at 500 allerede er der. Field legger til at undersøkelsen mer antyder en beundring for aggresjonen i IS opprør enn støtte til gruppens mål og metoder.

En av ti i London og en av 12 skotter har et positivt syn på IS, men sympatien er størst blant dem under 25.

Undersøkelsen er den første i sitt slag og 2000 voksne ble bedt om å rangere forskjellige land og terroristorganisasjoner på en skala fra en til ti om hvor «varmt og positivt» de følte for dem.

En overveldende majoritet – 88 prosent – ga IS lave poeng, ga 5,2 prosent i gruppen 18-34 år dem en score på ni eller ti. Samlet ga 14 prosent i gruppen under 25 år og 12 prosent i gruppen 25-24 år IS en score mellom seks og ti.

Eksperter sier at unge mennesker som beundrer IS sannsynligvis inkluderer et lite, men betydelig antall ikke-muslimer som er desillusjonert av den britiske regjeringen og dens utenrikspolitikk, så vel som en kjerne av islamister.

Professor i arabiske og islamske studier ved universitetet i Exeter, Jonathan Githens-Mazer, sier at sympatien med IS kommer samtidig med en digital revolusjon som «har endret alt». – Mange under 35 år har en dypt internalisert skepsis til Westminster og media, og vender seg heller mot dissident-blogger og anti-politiske ideer, sier han.

“There’s a big trend here, which is what happens to the state — and does the state matter any more? It fits in with British scepticism about the EU.”

Det er også gruppen 18-35 år som har størst sannsynlighet for å vurdere Storbritannia og IS negativt. Undersøkelsen viser imidlertid at en av åtte under 35 år ser positivt på Hamas og Hizbollah.

Marat Shterin, senior lecturer in sociology of religion at King’s College London, said that it was important not to “give Isis a gift by being unnecessarily alarmist”. There are at least three explanations for the levels of sympathy for Islamic State among the young, he believes, including ignorance of foreign affairs, distrust of broadcasters and the press, and rebelliousness or annoyance towards the “establishment”.

Dr Shterin said: “I do not expect most of those who expressed a degree of ‘support’ for Isis really agree with its ideology and politics.”

The Times: One in seven young Britons has sympathy with Isis cause (Sub. only)