Forskjellsbehandling og diskriminering

SD = Rasister

Overnevnte stod å lese på T-shirten til et medlem av Riksdagen, tilhørende det ytterliggående partiet Vänsterpartiet. Vi kan vel konstatere at nivået i svensk politikk fortsetter på barneskolenivået når det handler om Det Nye Sverige.

En privatperson anmeldte Vänsterpartiets Rossana Dinamarca for hat mot folkegruppe fordi hun stilte i nevnte T-shirt i selve Riksdagen da SDs Björn Söder ble valgt til visepresident.

– Jag vill markera på detta sättet att detta sker inte i mitt namn, sa Rossana Dinamarca då.

Dinamarca polisanmäldes för grovt förtal av en privatperson som menade att t-shirten var ett brott mot Sverigedemokraterna.

Åklagaren valde dock att lämna över anmälan till Justitiekanslern, då det kunde röra sig om ett tryckfrihetsbrott.

Nu väljer JK att inte inleda en förundersökning angående tryckfrihetsbrott. Justitiekanslern anser att texten på Rossana Dinamarcas t-shirt inte faller under hets mot folkgrupp.

I beslutet står det: ” Enligt Justitiekanslern står det klart att den anmälda texten inte innefattar missaktning mot en folkgrupp i den mening som avses i straffbestämmelsen.”

Björn Söder själv tycker t-shirten är olämplig.

– Jag tycker inte att det är okej att bära sådana budskap på sina kläder. Man framför sina meningsskiljaktigheter i talarstolen, sa han då till TT.

Det er som kjent ikke helt enkelt for de som har hang til det totalitære å akseptere folkeviljen som ga SD 12,9 prosent ved valget tidligere i år.