Islam

Om politiet og sjokket fra moskeen

I Norge løftes den såkalte Aarhus-modellen frem som sentral i kampen mot radikalisering. For politiet på Øst-Jylland er samarbeid og dialog med moskeer og organisasjoner et sentralt virkemiddel. Så sentralt at politiet endog samarbeider med en moské som ikke vil ta avstand fra IS, som aktivt motarbeider danske verdier og i tillegg bruker småbarn for å propagandere ekstrem ideologi.

Vi omtalte den lovpriste Aarhus-modellen nylig,  en modell med utgangspunkt i at unge radikaliseres fordi de opplever diskriminering i det danske samfunnet. (At etniske dansker verver seg til IS, blir jo da litt vanskelig å forklare, men la den ballen ligge.)

Jeg tror nok vi heller må gå på innsiden av den mest sentrale moskeen i Aarhus på Øst-Jylland, for å finne forklaringer på hvorfor så mange jihadister har hatt tilhold her. Moskeen på Grimhøjvej har en ungdomsorganisasjon, Muslimsk Ungdomscenter (MUC)

Disse fotoene har Den korte avis  funnet på nettsiden til MUC:

muc.1

Dette bildet er også lagt ut på facebooksiden til MUC med følgende tekst:

muc.fb

”En god islamisk opdragelse af dine børn = en god opdragelse af en hel nation.”

Og her promoteres niqab, som nå er uniformen IS har pålagt kvinner.

Er det greit å kalle politiledelsen for naiv? Ikke minst all den tid mediene i Danmark har avdekket ekstreme forhold flere ganger knyttet til moskeen?