Nytt våpen i det ondskapsfulle Høyres arsenal?

Statsviter og professor Bent Sofus Tranøy bruker 7 av 11 avsnitt til å redegjøre for sine egne, upåklagelige holdninger til homofili, før han forklarer at Høyre bruker homofile politikere til å avlede oppmerksomheten fra "et av de mest hjerterå budsjetter i norsk politisk historie".

Har du fått med deg at den brutale Høyre-regjeringen vil kutte i barnetillegget?

Hvis ikke, skyldes det sannsynligvis at du har blitt manipulert og lurt av Høyres siste retoriske våpen: homofile politikeres deltagelse i koseprogram på TV.

Det er jo også fort gjort å bli lurt av slikt, så det er ingen grunn til å fortvile over egen lettlurthet. Det kan nemlig skje hvem som helst, som for eksempel en statsviter og professor ved Markedshøyskolen Campus Christiania.

Men fordi professor Bent Sofus Tranøy er smartere enn deg har han for lengst gjennomskuet Høyres listige påfunn, og er i tillegg vennlig nok til avsløre det for all verden å se.

Det hele fungerer sånn: Høyre har lagt fram det som må være et av de mest hjerterå, smålige og ubarmhjertige budsjetter i norsk politisk historie. Men siden de ikke har lyst til å snakke om det, forsøker de å fremstille sin brutale politikk med et menneskelig ansikt. Det gjør de ved å sende homser på TV, for da blir folk – som f.eks. en professor ved Markedshøyskolen Campus Christiania – så avledet at de glemmer alt om Høyres grufulle politikk.

Nå klarer jeg ikke å tro annet enn at partiet kjørte fram homo-romantikk som politisk retorikk. Det var en avledningsmanøver. Akkurat slik som Oslo Høyre heller ville snakke om den genuint sympatiske Fabian Stang, enn politikken partiet fører, sist det var valgkamp i Oslo.

Men nå er Høyre avslørt, og kan stå der til spott og spe med homselureriet sitt.

For øvrig bruker Tranøy hele syv av elleve avsnitt til å fortelle om sine egne, upåklagelige holdninger til homofili, så hvis du ikke ble lurt av Høyres homsetaktiske utspill – i form av det fine og varmende intervjuet med det nydelige, sjarmerende paret Bent Høie og Dag Terje Solvang som er veldig glad i hverandre – skal du ikke se bort fra at det kan være fordi du, i motsetning til Tranøy, er en fordomsfull homofob. For Tranøy selv ble jo så glad og stolt når han så dem at han glemte den grimme sannheten.

Høyre skjuler brutal politikk bak et menneskelig ansikt. Alle partier lyver og driver med avledninger, men hos Høyre er behovet større enn hos Arbeiderpartiet. Slik er det fordi norske velgere stort sett liker velferdsstaten, likhet og utjevning. Når Høyre i mange saker står for det stikk motsatte, blir behovet for å tilsløre desto større.

Vi lever i en kynisk tid der de nå faglig sett dypt umoderne postmodernistene på mange måter har fått rett: Virkeligheten er subjektiv, iscenesatt og regissert. Et kort øyeblikk glemte jeg alt dette, og lot meg lulle inn Lindmos lørdagskos. Da jeg våknet følte jeg meg lurt, manipulert av helt ekte, men kynisk timede følelser.

Hvordan homofile politikere skulle hindre en debatt om statsbudsjettet og kuttforslagene fremgår ikke umiddelbart av Tranøys innlegg, men på hans kanter av verden hersker det kanhende en alminnelig enighet om at det er homofobt å diskutere ting som barnetillegg, arveavgift, bompenger og sykelønn? Det er i så fall en helt rimelig oppfatning. Kutt i antall sykehusplasser? Ta det med utenriksminister Børge Brende, for han er heterofil og takler debatt og kritikk. Helseministeren derimot…Dessuten blir han sikkert bare lei seg og såret hvis du diskuterer eller kritiserer ham eller hans partis politiske virke. Alle vet jo hvordan det fungerer.

Vi får sannelig håpe at våre politiske partier ikke tar i bruk Den tranøyske avledningsmanøver, for da ender vi opp med bare homofile politikere – og før vi vet ordet av det vasser vi hjerterå, smålige og ubarmhjertige kuttforslag. Som mens vi er opptatt med homofil romantikk får gjennomslag på gjennomslag, helt til velferdsstaten er utradert.

Ja ja, kanskje man bare skal være glad for at man ikke er en umoderne postmodernistisk professor, for så slipper man i alle fall å få sin politiske innsikt forkludret av to homofile politikere på TV?