Forskjellsbehandling og diskriminering

Når konene luftes i parken

Rundt 20 000 menn på de britiske øyene antas å ha mer enn en hustru. Videre tror man at 70 og 75 prosent av ekteskapene blant muslimer ikke registreres hos britiske myndigheter. Flerkoneri er et økende fenomen, og myndighetene fremstår som hjelpeløse i møte med den islamske praksisen. En av mennene som har inngått flergifte heter Hasan Philips og er konvertitt med tre hustruer i niqab.

Slik ser det ut når konene til Hasan Philips er på luftetur i London med ektemannen og barna. Helt åpenlyst vises kvinnene frem, tross at dette er forbudt ved lov.

trekonerpåtur

Daily Mail setter nå fokus på praksisen, som det sies brer ytterligere om seg og er en betydelig kostnad for de offentlige kassene. Kvinnene registreres som enslige forsørgere, de jobber ofte ikke, og det offentlige betaler gildet, inkludert bolig til hver og en av hustruene og deres barn. Hasan Philips eksempelvis, sover tre netter i strekk hos den ene, før han vandrer videre til den neste og blir der i tre netter. Slik går dagene.

Hasan Philips har pålagt hustruene å bruke niqab. Det er ikke annerledes enn at man vil beskytte det man eier fra andres begjær, som for eksempel å ta et overtrekk på bilen sin, forklarer han.

Philips jobber i en moské og selger også arabiske klær. Han konverterte til islam 16 år gammel. Hustruene har han blant annet funnet gjennom ekteskapsbyrå. Det bekrefter den ene av dem, Nabilah. Hun er uteksaminert fra universitetet som ingeniør, men valgte å søke etter en mann som allerede var gift (og fravalgte slik å bidra på inntektssiden for staten). Hvorfor?

‘I really enjoy being in a polygamous relationship,’ she insists, her face covered with a Muslim veil, known as a niqab, at the request of her husband.

‘We are not stupid people who are forced into this type of relationship,’ she adds, laughing.

‘I was looking for someone who had been married or was already in a marriage. I was married before, and having gone through one divorce, you kind of know what you want in marriage. So I wanted someone who already knows how to be a husband.’

Bigami kan straffes med syv års fengsel, men så lenge man gifter seg i moskeen, registreres ikke ekteskapene hos britiske myndigheter. Å skulle bevise at dette er organisert flerkoneri, der man er gift etter islamsk lov sharia, blir så godt som umulig for myndighetene. Ikke minst fordi det (heldigvis) ikke er forbudt å ha sex utenfor ekteskap. Europa står mer eller mindre ribbet for mottiltak.

Storbritannia huser nå minimum 85 shariadomstoler. Her må kvinner som eksempelvis vil ut av et flergifteforhold, oppfylle en rekke krav for å kunne få skilsmisse. Det er ikke nødvendigvis nok at hun fysisk eller psykisk mishandles.

Da HRS jobbet med skilsmisseprosjektet og muslimske kvinner, kom vi bort i et interessant fenomen, nemlig flerkoneri blant andregenerasjons unge muslimer. Fenomenet var knyttet til henteekteskap: når unge kvinner henter (typisk et nært familiemedlem), er ”jobben vår”, som det ble sagt, ”over med at han får fast oppholdstillatelse” (etter tre år). Mens for unge menn er det annerledes. ”De får en livslang jobb”, for hustruen som hentes skal ta seg av hjem og svigerforeldre. Ulykkelige unge menn søker kjærlighet, og ikke sjeldent ender dette i moskeen med velsignelse fra en forstander der, og andrekona er på plass.

Det er egentlig ganske overveldende å ta innover seg utviklingen i Europa og de enorme kulturkollisjonene vi bevitner, som også tærer betydelig på velferdsstatene. Det er klart man tenker: Hvor lenge kan dette fortsette?

I Norge har vi ikke noen offisielle anslag over utbredelsen, men mange har merket seg at somaliske kvinner er den største gruppen enslige forsørgere, som indikerer at mange av disse enslige i den offentlige statistikken er gift etter sharia og kan være i gift i flerkoneforhold.

Se dokumentaren til Channel 4: The Men With Many Wives