Med NRK inn i konspirasjonsland

NRK Dagsrevyen ser det åpenbart som gangbar journalistikk å dra en kjent konspirasjonsteoretiker med et usunt oppheng i Israel og USA inn i studio i beste sendetid og presentert ham som en nøytral ekspert. Er det noen som fortsatt tror at NRK har vilje eller evne til å reformere seg innenfra?

Det blir diskutert nær sagt alle steder på Facebook, men merkelig nok ikke i hovedstrømsmediene: I NRK Dagsrevyen er det tydeligvis gangbart å bruke en kjent konspirasjonsteoretiker som ekspertkommentator.

I tirsdagens Dagsrevy tok statskanalen for seg ubåt-jakten som pågår i svenske farvann. Svenske myndigheter kommenterer den fremmede undervannsaktiviteten som «rett og slett helt for jævlig» og «uakseptabel». De er imidlertid forsiktige med å spekulere i hva eller hvem.

Ikke så med NRK, som finner det for godt å dra fredsforsker Ola Tunander inn i studio for å drive gjetteleken. Tunanders foretrukne svar på det meste som inntreffer, er at det er en såkalt false flag-operasjon som skjulte aktører står bak. Hvem er så de, mon tro?

Og hvem er Ola Tunander? Tunander er en etterhvert svært omstridt fredsforsker og forskningsprofessor ved PRIO (Peace Research Institute Oslo). Han gjorde seg sist bemerket i Norge gjennom en artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift i 2011. Der kalte han de som etter sigende inspirerte Anders Behring Breivik for «israelsk-amerikanske høyreekstremister» og mer enn antydet at det var Israel som sto bak terrorangrepet og massakren på Utøya.

Eller Saudi Arabia. Som svar på kultne handlinger fra, selvsagt: Israel, som Tunander mener at har infiltrert al-Qaida for å bruke dem til å diskreditere islam.

Sånn ellers er Tunander kjent for å støtte konspirasjonsteorier om 9/11, og er ifølge journalist Øyvind Strømmen ikke ukjent med hverken tvilsomme kilder eller fusk i forbindelse med samme.

Selv Prios direktør, Kristian Berg Harpviken, leste Prios professors spekulative artikkel med «betydelig ubehag»:

I mine øyne lever ikke Tunanders artikkel opp til disse kravene. Grunnleggende krav om solid og etterprøvbar dokumentasjon er ikke oppfylt. Det er etisk dypt problematisk når artikkelen indikerer at ansvaret for 22. juli-terroren ligger hos navngitte stater og enkeltpersoner. Tunander vektlegger at dette bare er mulige forklaringer, men implisitt levner artikkelen etter mitt syn liten tvil om hvor han mener søkelyset bør rettes.

NRK må ha gått glipp av den omfattende norske debatten om Tunanders skrudde verdensanskuelse. Eller er det flere i norske medier som abonnerer på den?

På mandag inviterte VG sine lesere til å stille spørsmål under overskriften Spør ekspert om ubåtmysteriet. Eksperten var Ola Tunander, som svarte i kjent stil:

Hej xxxxxxx. Att kommunikation gick okryptert på en rysk nödfrekvens skulle snarast tyda på att det är någon som vill spela ryss, att det helt enkelt är någon annan. Och det är klart att det finns grupper som är intresserade av ett större mått av spänning i Europa.

Hilsen Ola

Vår venn eksperten ble presentert slik:

Tunander har publisert arbeider innen sikkerhetspolitikk, terrorisme, statsteori, marinestrategi, geopolitikk og den kalde krigens historie. Tunander har bidratt med flere bøker om den kalde krigens ubåtaktiviteter i svenske farvann. Han satt i en granskningskommisjon oppnevnt av den svenske regjeringen for å undersøke dette.

Oppslaget skapte liv og røre av på sosiale medier, og kort etter beskrev VG-kommentator Frithjof Jacobsen saken på Facebook som «en glipp», mens debattredaktør Hans Petter Sjøli skrev at det var å beklage.

I NRK Dagsrevyen deltok derimot nyhetsanker Jon Gelius med liv og lyst i Tunanders konspiratoriske sfære.

Gelius` presentasjon av Tunander var omtrent som VGs, etterfulgt av spørsmålet:

– Hva tror du det er som skjuler seg i skjærgården i hovedstaden?

– Ja, det er mange som har uttalt seg uten å ha noen tegning i det hele tatt, kan jeg si. Så man skal være forsiktig, svarer Tunander, og hiver selv forsiktigheten over bord. Han viser til den svenske ubåt-jakten i 1982, hvor alle, som f.eks., journalister trodde at det var Sovjetunionen som sto bak undervannsaktiviteten i svenske farvann. Det fantes det ingen som helst bevis for, konstaterte han.

Bortsett fra den som gikk på grunn i Karlskrona da, naturligvis.

– Ja, nå spekuleres det jo veldig hyppig om at det er russerne som opererer i den svenske skjærgården. Men du advarer oss altså om å trekke for raske slutninger og at det kan vel så godt være en Nato på vei inn?, lurte Gelius på.

Det er for øvrig ikke rart at Tunander advarer andre mot å spekulere fritt, for er det noe de fleste bør ha fått med seg nå – og nå spekulerer jeg fritt her – så må det da være at Tunander foretrekker å ta seg av den biten selv?

Men han svarer likevel: – Ja, nå var det ikke Nato i 82 heller. Han sier videre at det i så fall kan ha vært britisk-amerikansk virksomhet, som tok sikte på å teste svenskene og holde dem i godt humør.

Den britisk-amerikanske marinen består tydeligvis av omsorgsfulle typer, men nok om det.

Nå drar nemlig NRK til med noen dramatiske bilder fra 1982, og den fullstendig ukritiske Gelius forklarer at ubåt-virksomheten fant sted «Rett etter et svensk valg hvor sosialdemokratene vant. Olof Palme!»

Og brått er ikke NRKs nyhetsanker helt fremmed for å spekulere litt selv:- Kan det være at noen i Sverige gjør dette for å sikre seg mer penger til forsvaret?

Tunander drar litt på det, men svarer at hvis det i det hele tatt finnes noen undervannsaktører, så er de utenlandske.

Men svaret på Gelius opprinnelige spekulasjon kommer først etter at nyhetsankeret har forklart seerne om de tre utredningskommisjonene som har behandlet ubåt-saken i ettertid. I 1983 kom man frem til at det var Sovjet som sto bak og i 1995 kom man frem til at det ikke fantes bevis – igjen bortsett fra kameraten i Karlskrona. Men i 2001 ble det mer fart i feltet, for da var herr fredsforskeren selv med i kommisjonen. Da fant man – ikke overraskende – «at en hel del tydet på at det forholdt seg slik» [Gelius foreslår], sier Tunander.

Han har et slags bevis. På 80-tallet fantes det nemlig hemmeligstemplede fotografier av u-båter som ingen fikk se, forklarer han. Tunander-kommisjonen fikk heller ikke se dem. Men de aktuelle bildene tyder altså på at ubåtene er vestlige.

Enhver journalist eller journalistisk institusjon verdt navnet – som f.eks. en statskanal og deres ansatte – vil øyeblikkelig se at Tunanders siste uttalelse skriker etter et oppfølgende spørsmål. Men ikke NRK Dagsrevyen og Jon Gelius.

Der ser man det åpenbart som god journalistikk å dra en kjent konspirasjonsteoretiker med et usunt oppheng i Israel og USA inn i studio i beste sendetid og presentere ham for seerne som en nøytral ekspert, for så å godsnakke med ham og forsyne ham med sine egne konspirasjonsteorier.

Man skulle tro at NRK hadde lært litt etter bl.a. den famøse romkvinne-saken, men tirsdagens seanse tyder på at alt fortsatt kan gå an i NRK. Spørsmålet er om det er noen som fortsatt tror at NRK har vilje eller evne til å reformere seg innenfra. Anyone…?