Frankrike med ny lov om utstenging av innvandrere med uønsket «personlig oppførsel»

Den franske regjeringen har lagt frem et nytt lovforslag om å utestenge eller utvise innvandrere hvis personlige oppførsel vurderes som en trussel mot nasjonal sikkerhet eller offentlig orden, kriminelle og personer og miljøer som ikke evner å integrere seg. Lovformuleringen er så vagt formulert at kritikere hevder den kan bli…

Den franske regjeringen har lagt frem et nytt lovforslag om å utestenge eller utvise innvandrere hvis personlige oppførsel vurderes som en trussel mot nasjonal sikkerhet eller offentlig orden, kriminelle og personer og miljøer som ikke evner å integrere seg. Lovformuleringen er så vagt formulert at kritikere hevder den kan bli brukt til å stanse EU-borgere fra å innvandre til landet.

Lovforslaget kommer samtidig med det økte konfliktnivået mellom EU og Storbritannia over nettopp innvandring. I den forbindelse har EU-kommisjonens president, Jose Manuel Barroso, advart om at ethvert forsøk på å begrense innvandring fra EU-land er ulovlig. I forrige uke uttalte Barroso følgelig at statsminister Davids Camerons forsøk på å kontrollere EU-innvandringen ville feile, fordi fri bevegelse er et fundamentalt prinsipp.

France’s increasingly reactionary Socialist government has introduced legislation clearly aimed at stopping undesirables, whether Roma gypsies or known eastern European gangsters.

Clauses on new immigration and anti-terrorism measures are aimed at ‘any national of an EU member-state or any member of the family of such an individual’ who is likely to cause trouble.

The proposed legislation reads that all should ‘be banned from entering French territory if their presence would constitute a real, current and sufficiently serious threat’.

It is all aimed at protecting the ‘fundamental interest of society, in terms of public order or security’ against their ‘personal behaviour’.

Til tross for EUs prinispp om den frie bevegelighet, har den franske statsministeren, Manuel Valls, gjort det klart at landet ønsker å holde uønskede innvandrere ute. Valls står ved sine tidligere uttalelser, hvor han tok til orde for å utvise rommiljøene, som hovedsakelig består av romfolk fra EU-landene Bulgaria og Romania. Han mener få fra disse miljøene noensinne vil integrere seg i det franske samfunnet og at majoriteten burde bli sent tilbake på grunn av deres forbindelser med kriminalitet som alt fra ran til lommetyveri og aggressiv tigging.

France has move increasingly to the far right this year, with the anti-immigration and anti-EU National Front party riding high in opinion polls.

Valls utspill har høstet kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner, EU-kommisjonen og venstreorienterte regjeringeskollegaer. Talspersoner fra EU har enda ikke kommentert saken, men menneskerettsgrupper sier den nye loven vil bli brukt til å holde legitime innvandrere ute. En talsperson for den Paris-baserte gruppen Informasjon og støtte til innvandrere, sier at de er spesielt bekymret for en mulig bruk av loven mot romfolk fra Romania og Bulgaria.

The broad definition of terms such as ‘security threat’ and ‘personal behaviour’ could all be used to refuse entry, such groups believe.
But a spokesman for the Interior Ministry in Paris said that each case would be considered ‘on its own merits’, and the legislation was ‘by no means’ aimed at specific EU communities like the Roma.

Amnesty International er blant kritikerne og har i tillegg bedt om et forbud mot tvangsutkastelser tilsvarende de som fant sted i Frankrike tidligere i år, hvor over 10.000 romfolk ble kastet ut av sine midlertidige leire. Romfolkets campingvognene og ulovlig oppsatte brakker blir regelmessig jevnet med jorden. I den forbindelse uttalte Valls at «majoriteten av romfolket burde bli avlevert over grensen. Vi er ikke her for å ta imot disse menneskene. Det er ikke Frankrikes jobb å ordne opp i hele verdens problemer.»

Daily Mail: France unveils ban on immigrants whose ‘personal behaviour’ deemed a threat to national security