Forskjellsbehandling og diskriminering

En absurd tilstand

Situasjonen rundt Geert Wilders i disse dager fremstår som et europeisk sykdomstegn. Man antar at 80 prosent av nederlandske jihadister i Midtøsten har marokkansk opprinnelse. Ingen av dem har blitt tiltalt for noe som helst. At Wilders i mars i år sa spørrende til en forsamling med tilhengere: vil dere ha flere eller færre marokkanere i Haag og i Nederland, vurderer nå påtalemakten å straffeforfølge. Wilders er nå klassifisert som ”mistenkt” for å ha ”egget til diskriminering av marokkanere”. Velkommen til Absurdistan?

Påtalemakten har nettopp informert Wilders om at det vurderes om han skal stilles for retten, anklaget for å oppfordre til diskriminering av marokkanere i Nederland, gjerne kalt ”hate speech”.

wilders_rettsak1

Ordene falt i mars i år i Haag da Wilders snakket til sine egne støttespillere. Formuleringene er i min opptikk lite hyggelige. Det startet med at han sa følgende: ”Vil dere ha flere eller færre marokkanere i Haque eller i Nederland?” Forsamlingen ropte tilbake ”færre” flere ganger, hvorpå Wilders responderte slik: “Det skal vi ordne.”

Jeg vil anta med ”ordne” at han tenkte på innvandringsregulerende tiltak overfor den gruppen av størrelse i Nederland som har utvist størst problemer med å integrere seg i landet, som strengere regler for innvandring, for permanent opphold, for statsborgerskap, og lettelser hva gjelder mulighet for utvisning. Uansett: det er fullstendig ute av vater at påtalemakten tydeligvis ivrer etter å nagle Wilders, mens det er mer eller mindre stille rundt dem som har returnert til Nederland etter å ha (antakelig) deltatt i terrorhandlinger i Irak og Syria. Det skal være 120 som har dratt, og 30 har returnert.

According to investigative Sources, the prosecution of the PVV leader is all but certain. The Public Prosecutor says that political considerations played no roll in the decision to try Wilders as a suspect for discrimination. The decision was based strictly on legal considerations.

On the PVV website Geert Wilders (51) says that he finds the decision “shameful”.  “It is shameful, while the world is on fire the OM aims his arrows to a congressman who points out problems. The OM can spend his time better by focusing on the Dutch Syria goers, which consists of more than three quarters Moroccans.” he writes.

More than 6,400 people made complaints against Wilders in the two weeks after the municipal elections on March 19th. They find it discriminatory that Wilders incited his supporters to call for less Moroccans in a Hague cafe on the evening after the elections.

The Public Prosecutor took months to consider whether this was a criminal offense. All possible experts were called in. The outcome of this lengthy discussion was given to Wilders’ lawyer, Geert-Jan Knoops, this morning telephonically. He was told that his client is a suspect of insulting people because of their race and incitement to discrimination and hate.

Wilders will soon be heard as a suspect. Formally, the Public prosecution may then decide that there will be no criminal case.

Six years ago complaints were also made against Wilders for insulting Muslims. Then the Public Prosecutor decided not to prosecute the Parliament Member because the insults were made “within the context of the public debate”.