laila_bpkhari_Faten

Omfavnet av daværende statssekretær Laila Bukhari.